IMF: jongeren in Nederland van schulden af helpen

Het Internationaal Monetair Fonds ziet hypotheekschulden van jongeren als obstakel voor groei in Nederland. Schulden moeten geherstructureerd.

De beste manier om de Nederlandse economie uit het slop te halen is het ontlasten van de jongere generaties, desnoods ten koste van de oudere. Dit de belangrijkste aanbeveling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan de Nederlandse regering. Economen van het IMF publiceerden gisteren een rapport over Nederland naar aanleiding van de zogenoemde ‘artikel IV-consultatie’.

Daarin licht het IMF vrijwel jaarlijks de economie en het beleid van haar lidstaten door. Niet eerder legde het fonds de nadruk op jongeren.

De geringe groei van de consumptie wordt door de organisatie gezien als een van de belangrijkste factoren die een verdere opleving van de Nederlandse economie tegenhouden. Die gebrekkige consumptie is weer grotendeels het gevolg van de grote schuldenlast die huishoudens hebben als gevolg van de sterk gestegen woningprijzen die met hypotheken werden gefinancierd. Nu de woningprijzen zijn gedaald hebben veel huishoudens een netto-schuld – zij staan ‘onder water’.

Jongere huizenkopers, die pas laat hebben gekocht en dus op de top van de markt, hebben relatief de grootste schulden. „Meer dan 70 procent van de huishoudens onder de dertig jaar oud en bijna 60 procent van die tussen de dertig en veertig jaar oud staan onder water”, aldus het rapport. Het verlagen van de druk op deze groep levert een relatief grote prikkel op om weer geld uit te geven.

Het IMF stelt beleid voor om de hypotheekschuld van de jongere cohorten te herstructureren, zodat deze dragelijker wordt. Probleemschulden moeten worden opgelost, bij voorkeur door bemiddeling en niet met tussenkomst van de rechter. Ook pleit het IMF voor de voortzetting en eventuele uitbreiding van het belastingvrije schenken van oudere aan jongere generaties. Die regeling loopt nu op 1 januari af.

De steun voor jongere generaties zou zich volgens het IMF ook moeten uitbreiden tot de pensioenbijdragen. Het fonds pleit voor een herschikking van de afdrachten in het voordeel van jongere werknemers.

De prognoses voor de Nederlandse economie, een groei van 1,2 procent volgend jaar, wijken niet wezenlijk af van eerdere voorspellingen door het IMF en het Centraal Planbureau. Het rapport van het IMF gaat zeer gedetailleerd in op de situatie op de woningmarkt en de positie van verschillende generaties daarin.

    • Maarten Schinkel