Werkgevers profiteren er ook van

None
Tekeningen Cyprian Koscielniak

Er is een groeiende groep mensen zonder een vast inkomen. Voor hen is de toekomst onzeker. Deze onzekerheid is een voedingsbodem voorpopulisme en fascisme. Guy Standing waarschuwt in zijn stuk terecht voor het gevaar van deze ontwikkeling (NRC O&D van 26 november).

De veranderingen in onze maatschappij zijn fundamenteel. Arbeid om te verrichten is schaars geworden. Op het aantal uren dat je nog mag werken moet een maximum komen. Met een basisinkomen voor iedereen krijgen mensen een grotere vrijheid hun leven in te richten. Zo krijgt de werknemer tijd voor andere zaken. Als individu krijgt hij ruimte om zichzelf beter te ontplooien.

Standing gaat ervan uit dat het salaris op het huidige niveau moet blijven. Dit is niet juist. Juist omdat er een basisinkomen is, kan gevraagde arbeid goedkoper worden ingekocht. Dat is dus gunstig voor de werkgevers. Zij zouden door deze besparing mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de financiering van het basisinkomen in het algemeen. De werknemer kan in hoge mate bepalen wat zijn beloning moet zijn. De beloning door een winstgedreven firma kan verschillen van de beloning voor een klus voor een bejaarde.

Het is de hoogste tijd dat onze leiders weer uit durven gaan van een ideaal. Zij moeten niet schromen om, met pragmatische tussenstappen, het wenselijke te realiseren.

Het basisinkomen geeft mensen zekerheid en speelt in op de behoefte om als individu onze maatschappij vorm te geven. Zo kunnen we een verouderd stelsel moderniseren zodat de kernwaarden van onze democratie -vrijheid, gelijkheid en broederschap- weer kan waarborgen.

    • Jose Chung