Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Regeling

Vandaag ontving ik een brief van de Belastingdienst. Mijn kindgebonden budget wordt niet verlengd. Dat is omdat ik óf in 2014 ook al geen kindgebonden budget kreeg óf omdat ik daar vanaf 2015 geen recht meer op heb, staat in de brief. Omdat ik nog nóóit kindgebonden budget heb ontvangen, bel ik maar even. „Wij hebben u beschikt omdat de regeling bij u is stopgezet.” Ik begrijp het nog steeds niet. Ik heb toch nooit iets gehad? „Dat hoeft ook niet”, gaat de mevrouw vrolijk verder. „U ontvangt dus een beschikking over die stopzetting, maar dat iets is stopgezet, wil helemaal niet zeggen dat u ooit iets heeft ontvangen.”

Martine Laurens