Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Het gaat om de uitstroom

Illustratie Anniek Tijmes

Hoewel ik werkzaam ben bij de gemeente Rotterdam (als externe), spreek ik hier op persoonlijke titel. In het opiniestuk geeft Robert Dur aan dat sancties de uitstroomkans met 140 procent verhogen en hij maakt zich zorgen over de kwaliteit van werk die dan wordt gevonden.

Interessant zou zijn geweest als was onderzocht of diegenen die werk vinden vanwege sancties weer vervallen in de bijstand en na hoeveel tijd. Het is de gemeente overigens primair om uitstroom te doen, niet of het aansluit. Dat is dus geen doel. In de laatste alinea geeft u plots aan dat ‘training en coaching teleurstellende resultaten hebben laten zien’. Ik ben erg benieuwd waar u dat op baseert. Wat ik ook mis in uw betoog is of alle betrokken medewerkers wel een gesloten keten vormen. Uitstroom is zelden het gevolg van één middel (als dat er was, ben ik er benieuwd naar). Kortom, naar mijn mening een zeer tendentieus stuk dat te veel onbeantwoord laat en ongefundeerd is en te veel andere mogelijkheden buiten beschouwing laat. Ik deel echter de mening dat uitstroom op basis van sancties (straffen) niet de kwaliteit is die dient te worden nagestreefd, zeker niet als je bedenkt welke eisen soms worden gesteld.

Pamperen van mensen

Het opiniestuk van professor Dur over de rol van sancties is erg eenzijdig. Het is weer een voorbeeld van het bevoogden en pamperen van mensen dat alleen maar leidt tot een permanent verblijf aan de onderkant van de samenleving levend op kosten van de belastingbetaler in plaats van stimuleren om zelf in je levensonderhoud te voorzien door middel van betaalde arbeid, hoe beroerd ook. Elk werk is beter dan een uitkering. Verder laat hij in het midden wat een ‘kwaliteitsbaan’ in zijn visie is. Nu is de Nederlandse wetgeving al zo perfect dat er geen beroerde banen meer bestaan. Maar veel Nederlandse bijstandtrekkers voelen zich te goed om te werken in de kas of andere banen die nu door buitenlandse arbeiders worden gedaan, omdat de financiële prikkels te gering zijn. Als sancties leiden dat dit gedrag verandert, is dit uitstekend beleid dat navolging verdient.

Tom de Bok (57),