Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Gifje: hoe Europa in de afgelopen eeuw steeds meer bebossing kreeg

Je zou het niet denken, maar Europa heeft sinds de Eerste en Tweede Wereldoorlog ruim dertig procent meer bos gekregen. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben dat mooi in beeld gebracht in een gifje.

Hoofd van het onderzoeksteam Richard Fuchs vertelde tegenover The Washington Post uitgebreid over het Historic Land Dynamics Assessment-project (Hilda).

“Meer dan honderd jaar geleden werd hout voor bijna alles gebruikt: als brandstof en voor de productie van metaal, meubels en huizen. Hierdoor was er honderd jaar geleden amper nog bos te vinden in Europa. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn veel landen met grote projecten voor herbebossing begonnen die nog steeds lopen.”

Tegelijkertijd met de herbebossing nam de oppervlakte aan landbouwgrond af in de afgelopen eeuw. Door technische vooruitgang is er minder grond nodig om dezelfde hoeveelheid voedsel te verbouwen. Het Europese landschap werd verder beïnvloed door de trek van het platteland naar de stad. De drie historische tendensen zijn goed te zien op de kaart.

Klik op de afbeelding om het bewegende beeld te zien.

The Washington Post bespreekt met Fuchs een aantal opvallende bevindingen:

  • In Oost-Europa nam de hoeveelheid bos vooral toe na de Val van de Muur
  • In Frankrijk en Italië zijn op veel bergen weer bomen geplant
  • In Scandinavië nam het aantal bomen toe, om zo aan de vraag naar hout te kunnen voldoen uit landen waar het hout bijna was verdwenen
  • Groot-Brittannië en Nederland hadden honderd jaar geleden amper nog bos (2-3 procent van het land), mede door de grote vraag naar hout voor de scheepvaart. Door grote herbebossingsprojecten bestaat in beide landen nu weer meer dan 10 procent van de oppervlakte uit bos

Op de kaart is ook mooi de inpoldering van de Zuiderzee te zien. Eerst verschijnt de Noordoostpolder, dan het noordelijke deel van Flevoland, en ten slot het zuidelijke deel.