Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

200 dagen langer leven door minder roet in de lucht

Gemeente pakt vieze lucht in de stad aan

Wethouder Pex Langenberg (D66) van Duurzaamheid en Mobiliteit wil de lucht in Rotterdam schoner maken door een grotere milieuzone in te stellen, zei hij vorige week. In 2018 moet de roetuitstoot door auto’s met 40 procent zijn teruggedrongen. Het plan is om vrachtwagens, oude personenauto’s en bestelbusjes die op diesel rijden de milieuzone niet meer in te laten.

1 Waarom is dit nodig?

Roet is schadelijk voor de gezondheid. „Als je woont in een gebied met veel roet in de lucht heb je meer kans op ziektes zoals longaandoeningen en hart- en vaatziektes”, zegt hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Lex Burdorf van de Erasmus Universiteit Rotterdam. „Uit onderzoek blijkt dat mensen uit zo’n omgeving vaker ziek zijn en jonger sterven.”

Op dit moment zit er gemiddeld 1,5 microgram roet per kubieke meter in de lucht van Rotterdam. De helft daarvan komt van verkeer, de helft van industrie en scheepvaartvaart. Op drukke verkeerswegen, zoals bij de uitgang van de Maastunnel aan de Pleinweg, is de roetuitstoot van verkeer tijdens de spits zelfs meer dan 6 microgram per kubieke meter. Dat blijkt uit metingen van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De gemeente streeft naar een verlaging van gemiddeld 0,3 microgram minder roet per kubieke meter. Volgens het RIVM levert elke microgram minder roet per kubieke meter lucht een levensverlenging van 200 dagen op.

2 Voor wie heeft dit gevolgen?

Het is nog onduidelijk hoe groot de nieuwe milieuzone gaat zijn, en of het in de hele stad gaat gelden of alleen ten noorden van de Maas.

3 Wie veroorzaakt het probleem?

De helft van de roetuitstoot in het centrum van de stad komt nu uit de uitlaat van rondrijdende motorvoertuigen die op brandstof rijden. Diesel laat meer roet achter in de lucht dan benzine. De gemeente wil daarom alleen nog maar vrachtwagens vanaf de norm Euro 4 toelaten. Dat is een norm voor de uitstoot van uitlaatgassen. Hoe hoger de norm, hoe schoner de motor. Alleen de nieuwste trucks voldoen bijvoorbeeld nu aan Euro 6. De belangenorganisatie van vervoerders, Transport en Logistiek Nederland (TLN), is tegen. Zij vinden het oneerlijk dat ‘vrachtwagens gepakt worden’. Ook wil de gemeente oude personenauto’s en bestelbusjes die op diesel rijden, verbieden. De schatting is dat het in het noordelijk gedeelte van Rotterdam om 4.000 personenauto’s en 2.000 bestelauto’s gaat.

4 Hoe willen ze dit handhaven?

Wie toch de zone inkomt, kan een boete verwachten, doordat er camera’s komen die kentekens kunnen scannen en zo kunnen herkennen of het een dieselauto is. Er komen stimuleringsregelingen die het aantrekkelijk moeten maken om je oude auto in te ruilen voor een schonere. Er is 11,7 miljoen euro voor uitgetrokken.

5 Wanneer gaat dit in?

Het is tot nu toe alleen nog een plan. De komende maanden gaat wethouder Langenberg hierover praten met gebiedscommissies, milieuorganisaties, bedrijven en bewoners. In het voorjaar gaat de gemeente erover stemmen.