Stijgers/dalers op arbeidsmarkt

Na zes jaar economische crisis heeft uitkeringsinstantie UWV de balans opgemaakt. De banengroei zal de komend jaren vooral zitten in de uitzendbranche en niet in de financiële sector of de overheid.

Foto

De economie herstelt lichtjes, maar waar staat Nederland zes jaar na het uitbreken van de crisis? Nog niet op hetzelfde punt als vóór de crisis. De totale productie was vorig jaar 1 procent lager dan in 2008, de werkgelegenheid is 3 procent afgenomen (van 8 miljoen naar 7,8 miljoen banen) en het aantal vacatures is 40 procent lager omdat mensen minder snel van baan wisselen.

Dat staat in het rapport ‘Sectoren in beeld’ dat uitkeringsinstantie UWV vandaag publiceert. Het UWV heeft geanalyseerd hoe verschillende arbeidsmarktsectoren de economische crisis zijn doorgekomen en hoe ze zich de komende jaren naar verwachting zullen ontwikkelen.

Er zijn een paar duidelijke stijgers en dalers, maar het beeld is vaak niet eenduidig. In sommige sectoren ligt de productie inmiddels (wat) hoger dan in 2008, maar is het aantal banen soms fors afgenomen. Bijvoorbeeld in exportsectoren, zoals de landbouw, de voedingsindustrie en de groothandel. In de horeca, catering en de ‘verblijfsrecreatie’ (hotels, vakantieparken) is het weer precies andersom: er wordt minder verdiend, terwijl er meer mensen werken. Mogelijk ook omdat het aandeel fastfood de laatste jaren flink groeit.

In twee kleine sectoren is ondanks de crisis zowel de productie als het aantal banen gestegen: delfstoffenwinning (25 procent meer banen) en de sector energie-, water- en afvalbedrijven (4 procent meer banen). Zelfs de werkgelegenheid in zorg en welzijn groeide de laatste jaren (10 procent), maar sinds 2012 is er krimp die zal doorzetten door overheidsbezuinigingen.

En dan zijn er nog sectoren die los van de crisis duidelijk groeien of krimpen. Zo maken online winkels een opmars, ter- wijl post- en koeriersbedrijven het zwaar hebben. Drie stijgers en drie dalers uitgelicht: de uitzenders, industrie en IT, plus de bouw, financiële sector en overheid: