Meer verstandelijk beperkten in de zorg door ‘hogere eisen’

Werknemers van een sociale werkplaats. Meer lichtgehandicapten ontvangen zorg doordat de maatschappij meer eisen stelt. Zo is er minder eenvoudig werk voorhanden.
Werknemers van een sociale werkplaats. Meer lichtgehandicapten ontvangen zorg doordat de maatschappij meer eisen stelt. Zo is er minder eenvoudig werk voorhanden. Foto ANP / Roos Koole

Het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking dat betaalde zorg krijgt, is tussen 1998 en 2011 vervijfvoudigd. Die grote stijging komt niet doordat meer mensen een beperking hebben, maar omdat de diagnose nu vaker wordt gesteld door veranderende eisen in de maatschappij. Dat staat in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Volgens het rapport krijgen meer mensen het stempel ‘verstandelijk beperkt’ doordat er minder eenvoudig werk beschikbaar is en er hogere eisen in het onderwijs worden gesteld. Ook doordat steeds meer diensten digitaal worden, zoals internetbankieren en de ov-chipkaart, valt het steeds meer op als iemand een licht verstandelijke beperking heeft.

IQ tussen 50 en 85

In 2011 vroegen in totaal 166 duizend mensen met een verstandelijke beperking zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat aantal is in ruim tien jaar meer dan verdubbeld. Dat komt vooral doordat het aantal zorgaanvragen van mensen met een lichtere verstandelijke beperking, met een IQ tussen de 50 en 85, sterk is gestegen, namelijk van 22 duizend in 1998 naar 108 duizend in 2011.

Overigens houdt de AWBZ, waarvoor nu iedereen in loondienst betaalt, vanaf komend jaar op te bestaan. De zorg komt vanaf 2015 uit andere bestaande of nieuwe wetten. Een groot deel van de zorg aan verstandelijk gehandicapten wordt dan door gemeentes betaald. De wijzigingen moeten per saldo een kostenbesparing (€) opleveren.

(Novum)