Financiën wil andere rechters op belastingzaak

Het ministerie van Financiën stelt dat het gerechtshof in Arnhem niet meer onpartijdig is in de zaak rond zwartsparen.

Het ministerie van Financiën wil dat de slepende rechtszaak rond Nederlandse zwartspaarders in Luxemburg wordt verplaatst naar een ander gerechtshof. De drie rechters van de Belastingkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden die de zaak nu behandelen zijn in de ogen van het ministerie niet langer onpartijdig, nu hetzelfde hof strafrechtelijke aangifte tegen Financiën heeft ingediend.

Een informeel verzoek om de huidige rechters te vervangen – te „verschonen” in juridisch jargon – is door het gerechtshof echter afgewezen. Dat bevestigen meerdere bronnen die bij de zaak betrokken zijn. Een woordvoerder van Financiën wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar zegt dat het departement in deze gevoelige zaak „alle opties openhoudt”.

Afgelopen vrijdag maakte de president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bekend dat hij op 11 november strafrechtelijke aangifte heeft gedaan tegen nog onbekende topfunctionarissen van Financiën, op verdenking van het onrechtmatig beïnvloeden van getuigen. Volgens het hof hebben twee ambtenaren van de Belastingdienst en FIOD zich als getuigen ten onrechte beroepen op hun verschoningsrecht om de naam van een tipgever te mogen verzwijgen. Die tipgever heeft in ruil voor een beloning namen en dossiers van tientallen vermeende zwartspaarders in Luxemburg gegeven. Financiën beloofde hem strikte anonimiteit.

In een juridische procedure die volgde had een lagere rechter het ministerie bevolen de identiteit van tipgever bekend te maken. Niettemin bleven de twee ambtenaren dat voor het gerechtshof weigeren, omdat zij daartoe nadrukkelijk door hun meerderen bij het ministerie waren geïnstrueerd. Er zouden „hogere belangen” hebben gespeeld. Wie deze instructie had gegeven is niet bekend. Om die reden heeft het hof aan het Openbaar Ministerie gevraagd strafrechtelijk onderzoek te doen.

Voor het ministerie van Financiën kan het Arnhemse gerechtshof nu niet langer onpartijdig naar de zaak kijken. Een officieel wrakingsverzoek heeft het departement vooralsnog niet willen indienen. Eerst werd middels een informeel briefje gepolst hoe het hof tegen vervanging van de rechters zou aankijken. Het gerechtshof heeft laten weten niet in de redenering van het ministerie mee te gaan en de zaak gewoon te kunnen blijven behandelen.

Financiën heeft inmiddels een andere advocaat op de zaak gezet. Tot nu trad Wemmeke Wisman als advocaat op voor de Belastingdienst. Omdat ook zij onderdeel is van het mogelijke strafrechtelijk onderzoek is zij vervangen door haar kantoorgenoot Eric Daalder. Hun kantoor, Pels Rijcken, is de vaste landsadvocaat van de rijksoverheid. Daalder heeft volgens zijn profielschets expertise op het gebied van „politiek gevoelige kwesties met een juridische component”.

Begin volgend jaar behandelt het hof de zaak verder. Dan staan nieuwe getuigenverhoor op de rol.