Deel vervoersverbod pluimvee opgeheven

Pluimveehouders mogen weer nieuwe dieren naar hun stallen laten brengen. Voor de door vogelgriep getroffen bedrijven blijven echter strenge maatregelen gelden. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (PvdA) kondigde gisteren een aangepast pakket maatregelen aan om de vogelgriep te bestrijden. Dijksma benadrukt het belang van strikte hygiënemaatregelen. Transportwagens mogen ook de komende tijd in het hele land per rit maar hooguit één pluimveebedrijf aandoen. Daarna moeten de wagens opnieuw ontsmet worden. In het westen, waar de meeste besmettingen zijn, blijft een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van kracht.

    • Novum