Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Duurzaamheid

PvdA zegt dat er in Nederland niet naar schaliegas gaat worden geboord

Schaliegaswinning in Ksiezomierz in het zuidoosten van Polen.
Schaliegaswinning in Ksiezomierz in het zuidoosten van Polen. Foto AFP / Janek Skarzynski

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom zal er in ons land niet naar schaliegas worden geboord. Dat zei hij vandaag in het radioprogramma De Nieuws BV. Het kabinet onderzoekt momenteel of en zo ja waar proefboringen naar schaliegas kunnen worden toegestaan.

Het is “volstrekt onnodig” om in Nederland te gaan boren naar schaliegas, verklaarde Samsom. Op de vraag of er nog geboord gaat worden naar schaliegas in ons land, antwoordde hij: “Nee, dat gaan we niet doen”.

Er is hier genoeg gas gevonden om ons nog de komende veertig, vijftig jaar van gas te voorzien, aldus de PvdA-leider. Na die overgangsperiode “moeten we echt duurzame energiebronnen gaan gebruiken”.

Samsom zei eerder akkoord te kunnen gaan met de winning van schaliegas als dat schoon en veilig kan gebeuren. Binnen zijn partij is het verzet tegen schaliegas groot.

Volgens politiek redacteur van NRC Handelsblad, Thijs Niemantsverdriet, zijn de uitspraken van Samsom niet heel verrassend:

“Vorig voorjaar heeft het PvdA-congres al gezegd dat er in Nederland niet naar schaliegas geboord mag worden en Samsom heeft gezegd dat hij die uitspraak zal volgen. Verantwoordelijk minister Henk Kamp hakt op zijn vroegst in de tweede helft van 2015 een knoop door. De kans lijkt me heel klein dat dit kabinet besluit tot boringen, zelfs als het tot 2017 blijft zitten.”

VVD verbaasd over opmerking Samsom

De VVD is verbaasd over de opmerking van Samsom, een woordvoerder zegt dat de partij eerst de feiten op een rij moet hebben voordat de fractie tot een oordeel komt. Energie is voor de VVD te belangrijk om nu al alternatieven uit te sluiten en er zijn nu ook geen nieuwe feiten die tot een nieuw standpunt leiden.

‘Winning van schaliegas kan drinkwatervoorraad vervuilen’

De winning van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden omdat er onder meer schade aan het milieu kan ontstaan. Waterleidingbedrijf Vitens waarschuwde eerder al dat bij boringen naar schaliegas de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar vervuild kunnen raken.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken staat neutraal in deze kwestie, zei hij eerder in de Tweede Kamer. Hij komt rond de zomer met een structuurvisie over schaliegas. Dan pas wordt er een besluit genomen over eventuele proefboringen. Voor 2015 geldt er nog een boorverbod.

Het Britse Cuadrilla Resources wil te zijner tijd vergunningen aanvragen voor proefboringen in de Noordoostpolder, bij Boxtel en bij Haaren. De provincies Overijssel en Noord-Brabant zijn tegen de proefboringen.

Vanavond bespreekt de Tweede Kamer het rapport over de klimaatveranderingen en de gevolgen voor het Nederlandse klimaatbeleid.