‘Erken Palestijnse staat’

Demonstratie tegen de motie van het Franse parlement, gisteren. Foto AFP

De Franse Assemblée nationale heeft gisteren met 339 tegen 151 stemmen een niet-bindende motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd de Palestijnse staat te erkennen. De socialistische regering is weliswaar voorstander van een Palestijnse staat, maar vindt het nog te vroeg om tot erkenning over te gaan. De regering wil het vredesproces meer tijd geven. Eerder werden door de parlementen van het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Ierland soortgelijke moties aangenomen. IJsland (in 2011) en Zweden (afgelopen oktober) zijn de enige westerse landen die Palestina daadwerkelijk hebben erkend. In België bereiden de regeringspartijen eveneens een resolutie voor waarin de regering wordt opgeroepen Palestina te erkennen. Israël is fel tegen erkenning. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken kan een Palestijnse staat alleen het resultaat zijn van vredesonderhandelingen. Erkenning nu zou die onderhandelingen alleen maar frustreren. (AFP)