Een knietje van de agent

Wie? Een politieagent uit Rotterdam tegen de korpschef Wat? Ontslag vanwege ongeoorloofd politiegeweld Waar? Centrale Raad van Beroep (ambtenarenrecht) Wanneer? 20 november 2014

Illustratie lotte klaver

Waarom

Twee mannen vernielen in de nacht van 12 op 13 september 2011 fietsen in Rotterdam. Drie agenten komen eropaf. Eén van de twee vernielers wordt in de kraag gevat en geboeid, een inmiddels ontslagen agent achtervolgt tevergeefs de andere vernieler. Wanneer hij bij zijn collega terugkeert, neemt hij de geboeide vernieler over. Hij drukt hem tegen een heg, geeft hem een knietje in zijn maag en werkt hem tegen de grond. Het staat op camerabeelden. De agent meldt het incident de volgende dag bij zijn leidinggevende. Die draagt hem op het incident te beschrijven in de politieadministratie. Dat doet de agent niet. Na het zien van de beelden, meldt zijn leidinggevende het geweld wél. De agent wordt daarom ontslagen.

De eis

De agent vindt het onterecht dat hij is ontslagen en wil zijn baan terug. Hij zegt dat hij vol adrenaline aan was komen rennen en daardoor de situatie verkeerd heeft ingeschat. De arrestant was verbaal agressief en zou zich volgens de agent gaan verzetten.

De uitspraak

De camerabeelden bevestigen volgens de Centrale Raad van Beroep dat de agent geen aanleiding had om fysiek geweld te gebruiken. Toch vindt de Raad het niet ernstig genoeg voor ontslag. De agent gebruikte in zijn loopbaan niet eerder onterecht geweld en de Raad gelooft dat hij door de adrenaline de situatie verkeerd inschatte. Het niet goed melden van het incident is nog niet genoeg voor het onvoorwaardelijk ontslag. De korpschef moet van de Raad opnieuw een besluit nemen. De rechters melden dat het mogelijk is de agent voorwaardelijk te ontslaan. Dan mag de agent wel weer aan het werk, maar wordt hij bij een vergelijkbaar incident direct ontslagen.

    • Alex van der Hulst