Duitsland is nu dé migrantenmagneet

Uit deze week gepubliceerde cijfers blijkt dat de immigratie nergens in Europa zo snel toeneemt als in Duitsland.

None

Duitsland is in Europa dé magneet voor migranten geworden. In geen enkel ander westers land steeg het aantal legale migranten (nieuwkomers met verblijfsvergunning) afgelopen jaren zo hard als in Duitsland. Dit blijkt uit cijfers die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de denktank van rijke landen, deze week publiceerde.

In Duitsland vestigden zich vorig jaar meer dan 465.000 buitenlanders – zo’n 65.000 meer dan in 2012, toen Duitsland al het belangrijkste OESO-immigratieland werd na de Verenigde Staten. In 2007 nam Duitsland maar ongeveer de helft daarvan op.

In Europa zijn grote verschuivingen in de migratiestromen zichtbaar. Voor de financiële crisis waren Italië en Spanje de belangrijkste bestemmingen: veel Roemenen gingen daar bijvoorbeeld in de landbouw werken. Daarna was het Verenigd Koninkrijk het populairst, een trend die daar veel politiek verzet heeft opgeroepen. En sinds 2012 voert economisch succesland Duitsland de OESO-lijst in Europa aan.

Meer dan driekwart van de nieuwkomers in Duitsland komt van binnen de Europese Unie. Een derde van alle EU-migranten kiest voor Duitsland. Naar Duitsland trekken nu vooral Polen, Roemenen en Bulgaren, maar ook het aantal Zuid-Europese migranten neemt toe. In 2012 kwamen er meer Grieken en meer Italianen naar Duitsland dan bijvoorbeeld Turken. Het weerspiegelt de sociale ravage die de crisis in Zuid-Europa aanrichtte.

Het slachtoffer en de verdachte van het recente incident in Offenbach, waarbij een immigrante omkwam en dat Duitsland zo heeft geschokt, komen uit landen die zo’n tien jaar geleden nog hoog op Duitse ‘immigratielijst’ stonden: Turkije en Servië. Nu zijn die landen veel minder relevant.

In absolute aantallen migranten laat Duitsland de rest van Europa dus achter zich. Maar een aantal kleine, rijke landen – Zwitserland, Noorwegen – nemen per hoofd van de bevolking nog altijd meer buitenlanders op. Nederland scoort gemiddeld.

    • Mark Beunderman