OCW negeert vrouwen

En nu mét vrouwen Beeld Ellemers e.a.

„We mogen in Nederland trots zijn op [...] onze wetenschappers”, juicht de vorige week verschenen Wetenschapsvisie 2025 van het ministerie van OCW in de inleiding, naast zestien foto’s van Nederlandse wetenschappers. Louter mannen! Aan het eind van het rapport, in een paragraaf ‘Ruim baan voor vrouwen in de wetenschap’, staat dan: „Impliciete vooroordelen [...] zouden heel goed (een deel van) de achterblijvende aantallen vrouwen in de wetenschap kunnen verklaren.” En dat dat niet best is. Bij Naomi Ellemers, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie te Leiden, viel de mond open. „Dit is een schoolvoorbeeld van impliciete vooroordelen.” Met de bevriende Leidse hoogleraren Eveline Crone, Judi Mesman en Ineke Sluiter maakte ze een alternatieve fotocollage: met vrouwelijke onderzoekers. Oké, die 16 mannen waren Nobelprijswinnaars, zegt ze. „Maar vrouwen worden pas relatief kort als volwaardige wetenschappers beschouwd.”

    • Ellen de Bruin