Waarom energiereus Eon verder gaat als duurzaam bedrijf

Foto AFP

Revolutie in de energiewereld. De combinatie van traditionele energie-opwekking en duurzame energie-opwekking is niet langer houdbaar. Daarom heeft de Duitse energiereus Eon het drastische besluit genomen om zichzelf op te splitsen in twee bedrijven. Een duurzaam bedrijf dat de naam Eon zal blijven dragen en een ‘ouderwets’ bedrijf dat energie opwekt uit fossiele brandstoffen dat een nieuwe naam zal krijgen en in 2016 naar de beurs gebracht zal worden.

Dat is het antwoord van Eon op de crisis op de Europese energiemarkt. De groothandelsprijzen zijn zo laag dat opwekking in fossiele centrales vaak niet meer loont. De ene centrale na de andere gaat dicht, of wordt in de mottenballen gezet in afwachting van betere tijden. Grote spelers als het Zweedse Vattenfall (eigenaar van Nuon), RWE (eigenaar van Essent) en Eon hebben inmiddels miljarden moeten afschrijven op deze centrales.

Eon-topman Johannes Teyssen stelt dat het bedrijf niet anders kan dan opsplitsen omdat er – door de opkomst van duurzame energie –twee energiewerelden naast elkaar zijn ontstaan. De oude lineaire wereld waarin grondstoffen als olie, gas en steenkool, in grote centrales worden omgezet in energie die via het distributienet bij de klant komt. En een nieuwe energiewereld die bestaat uit clusters decentraal opgewekte energie, door een lokaal windmolenpark of zonnepanelen, waarin nieuwe verbanden ontstaan tussen opwekkers en verbruikers.

Eon krijgt 33 miljoen klanten

Het energiebedrijf heeft besloten om die twee werelden voortaan strikt te scheiden. Eon wordt de merknaam voor de groene tak met een opgesteld vermogen van 4,4 GW (gigawatt) op land en op zee in Europa, én op land in de Verenigde Staten. Hieronder valt ook het distributienet dat met steeds “intelligentere” systemen de klant bedient die niet alleen afneemt maar ook zelf opwekt, én energie bespaart. En niet te vergeten: 33 miljoen klanten, van wie er ruim 6 miljoen in Duitsland wonen. De rest is verdeeld over Europa en Turkije. De naam Eon wordt verbonden aan de tak waarvan de meeste groei wordt verwacht.

De fossiele tak (met een vermogen van 51 GW) gaat over naar een nieuw bedrijf dat in 2016 naar de beurs wordt gebracht. Hieronder vallen kernenergie, kolen- en gascentrales, waterkracht, exploratie en productie, handel (voornamelijk in gas). Rusland en Brazilië.

Nieuw bedrijf begint zonder schuld

De enorme schuldenlast die het bedrijf met zich meetorst (35 miljard euro) blijft bij Eon dat een nieuwe jas aantrekt. Het nieuwe bedrijf dat nog geen naam heeft, krijgt de kans om met een nagenoeg schone lei te beginnen.

De grote vraag is wat er met de fossiele tak gaat gebeuren wanneer het naar de beurs wordt gebracht. Op dit moment is er maar één speler op de Europese markt die zijn aandeel in gas en olie wil vergroten, en dat is het Russische Gazprom. Maar gezien de spanningen in Oekraïne ligt het niet voor de hand dat Gazprom zijn invloed in Europa nog verder vergroot. De vraag is daarom wat er met de fossiele tak van Eon moet gebeuren als die eenmaal is afgesplitst en toch verlies blijft maken.

 

    • Renée Postma