Toezichthouders (semi)publieke sector krijgen helft meer salaris

Toezichthouders krijgen in de nieuwe ‘wet normering topinkomens’ meer geld, want hun werk vergt meer tijd.

Toezichthouders bij woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en andere publieke organisaties (zorg, kinderopvang) mogen circa 50 procent meer gaan verdienen.

De maximaal toelaatbare bezoldiging van voorzitters van raden van toezicht in de (semi)publieke sector kan met 9.000 euro groeien. Die van gewone leden mag met 6.000 euro omhoog.

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken bevestigt de sterke stijging. Deze is het gevolg van een nieuwe wet, die op 1 januari 2015 ingaat. In de Wet Normering Topinkomens (WNT) worden de plafonds voor vergoedingen voor toezichthouders verhoogd. De Tweede Kamer stemde onlangs hiermee in.

Daardoor stijgt de maximale vergoeding voor een voorzitter van een raad van toezicht van ongeveer 17.000 euro naar 26.000 euro; die van een lid van 11.000 naar 17.000 euro. „In de oude situatie werd te weinig rekening gehouden met het vele werk dat op een toezichthouder afkomt”, aldus de woordvoerder.

Experts reageren verrast op de verhoging. „Die gaat in tegen de trend van het beperken van vergoedingen aan de top”, zegt hoogleraar Goos Minderman van de Vrije Universiteit. Toch kan hij de stijging billijken. „Het toezichtwerk is complexer en riskanter geworden, en daarmee tijdrovender. Tot nu toe kwam toezicht neer op 10 procent van een fulltimebaan, terwijl men 5 procent betaald kreeg.”

In de bestaande situatie mogen toezichthouders 7,5 procent (voorzitters) en 5 procent (leden) van de norm voor het salaris van de topbestuurders van de instelling ontvangen. In de nieuwe situatie worden deze percentages opgehoogd naar respectievelijk 15 en 10 procent.

Het bedrag waarover deze percentages worden berekend, daalt wel waardoor toezichthouders niet twee keer zoveel mogen gaan verdienen.

    • Kees Versteegh