Nieuwe norm

Toezichthouders gaan veel meer verdienen

Beeld iStock, bewerking NRCQ

Toezichthouders bij woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en andere publieke organisaties (zorg, kinderopvang) mogen zo’n vijftig procent meer gaan verdienen. De maximaal toelaatbare bezoldiging van voorzitters van raden van toezicht in de (semi-) publieke sector kan met ongeveer 9.000 euro groeien. Die van gewone leden mag met 6.000 euro omhoog.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de sterke stijging. Deze is het gevolg van een nieuwe wet, die per 1 januari 2015 ingaat. In de Wet Normering Topinkomens (WNT) worden de plafonds voor vergoedingen voor publieke toezichthouders flink verhoogd. Daardoor kan een voorzitter van een Raad van Toezicht straks ongeveer 26.000 euro per jaar gaan verdienen, in plaats van 17.000 euro nu, en een “gewoon” lid 17.000 euro in plaats van 11.000 euro nu. “In de oude situatie werd te weinig rekening gehouden met het vele werk dat er op een toezichthouder afkomt”, aldus de woordvoerder.

Toezicht is complexer geworden

Experts reageren verrast op de forse verhoging van het plafond voor de bezoldigingen voor toezichthouders. “De stijging gaat in tegen de trend van het beperken van vergoedingen aan de top”, zegt prof.dr. Goos Minderman van de Vrije Universiteit. Toch kan hij de stijging billijken. “Het toezichtwerk is veel complexer en riskanter geworden, en daarmee tijdrovender. Tot nu toe kwam het toezicht houden neer op tien procent van een full-timebaan, terwijl men vijf procent betaald kreeg.”

In de oude, nog bestaande situatie mogen toezichthouders respectievelijk 7,5 procent (voorzitters) en vijf procent (leden) van het salaris van de topbestuurders van de betreffende instelling ontvangen. In de nieuwe situatie vanaf volgend jaar worden deze percentages opgehoogd naar respectievelijk vijftien en tien procent.

Ze gaan niet twee keer zoveel verdienen

Dat betekent echter ook weer niet dat de toezichthouders straks dubbel zoveel gaan verdienen. Door dezelfde wetgeving is de WNT-norm voor topsalarissen waarover de genoemde percentages worden verrekend, verlaagd van 230.474 euro nu, naar 178.000 euro straks.

De nieuwe bedragen zijn maxima, waarvan instellingen, die de vergoedingen zelf moeten betalen, mogen afwijken. Met name woningbouwcorporaties en ziekenhuizen zitten echter nu al vaak tegen het plafond aan, zo blijkt uit verschillende inventarisaties, onder meer drie weken geleden door het Rotterdamse onderzoeksinstituut SEOR.

De Tweede Kamer ging onlangs al akkoord met de nieuwe normen. Naar verwachting zal de senaat deze maand hetzelfde doen.