Hoge cultuurdeelname Nederland

De deelname aan cultuur in Nederland behoort tot de hoogste in Europa, na Denemarken en Zweden, volgens de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van OCW. Meer kinderen en jongeren hebben in 2013 een museum bezocht. Musea, ballet en klassieke muziek trokken meer bezoekers dan voorheen in de leeftijdscategorie van 65 tot 79 jaar. Orkestbezoek was stabiel. Bibliotheken leenden in 2013 minder boeken uit. Het aantal bibliotheekleden, 4 miljoen, bleef gelijk. (NRC)