Brede bachelor is juist investering

None
illustraties cyprian koscielnak

Begrijpelijk dat wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam zich zorgen maken over de bezuinigingen bij de faculteit Geesteswetenschappen. In NRC van 15 november debiteren zij echter onwaarheden over de brede bachelor die vragen om weerspraak. Zij stellen een brede bachelor gelijk aan „vakken en vakjes op beginnersniveau” en „vage en ongrijpbare competenties”. Zo hoeft het niet te zijn. Een klassieke Liberal Arts and Sciences bachelor, aangeboden op University Colleges (UC), is een totaalpakket. Selectie op basis van motivatie, een kleine, hechte academische gemeenschap, kleine klassen, studenten en docenten van over de hele wereld en intensieve studiebegeleiding. Met dit pakket leiden de UC's brede, en degelijk geschoolde academici op. Daarbij is het allang mogelijk om met zo’n brede bachelor arts te worden. Onze studenten in Middelburg combineren de pre-medical vakken met andere betawetenschappen. Omdat zij in kleine klassen zitten, ieder vak veel onderwijs kent en studenten hard moeten werken kunnen zij doorstromen naar bijvoorbeeld een medische master. Veel van onze alumni zijn inmiddels arts, met een behoorlijke portie extra bagage. Dit doen wij in Nederland in drie jaar plaats van in vier jaar zoals in de VS , omdat het eindniveau van de middelbare scholen daar lager ligt. Voormalig UvA-rector Sijbolt Noorda noemde de UC’s ooit „de grootste onderwijsvernieuwing van Nederland in [...] decennia”. Zo’n vernieuwing vraagt investeringen,’t kan nooit een bezuiniging zijn. De brede bachelor is, wanneer goed ingevoerd, een prachtige bijdrage aan de vorming van echte academici.

, Dean University College Roosevelt

    • Barbara Oomen