Wie controleert de prikklok voor de Kamerleden van de PvdA?

Als de PvdA zich niet snel herpakt, kunnen de Statenverkiezingen tot uiteenvallen van de coalitie leiden, meent Hans Wiegel.

None

De Partij van de Arbeid zit in een diepe crisis. In de politieke peilingen is ze gezakt tot zo’n twaalf Kamerzetels. Bij de laatste Kamerverkiezingen waren dat er nog 38. Sinds het recente vertrek van leden Öztürk en Kuzu zijn het er 36.

In de goede tijd van Willem Drees en later Joop den Uyl zaten de sociaal-democraten met vijftig mannen en vrouwen in de – toen nog – groene bankjes.

Het was de tijd dat de PvdA over een reeks van parlementariërs beschikte die de samenleving kenden en door de kiezers werden gekend.

De huidige parlementariërs in de Tweede Kamer kennen het Binnenhof. De wereld daarbuiten, waar de kiezers wonen, is minder bekend bij hen. Zo af en toe, alleen in verkiezingstijd, met bossen rozen in de arm aanbellen bij de mensen thuis, die net zitten te eten of naar de televisie kijken, helpt niet echt. Dat is de PvdA inmiddels duidelijk geworden. Het moet anders.

Daarom heeft de partij een paar weken terug een rapport gepubliceerd. Politiek van Waarde, heette dat.

Heette, omdat je er nu al niets meer over hoort. Dit is het laatste stukje dat er over geschreven wordt. Dat komt omdat de PvdA feilloos bijna altijd zichzelf in nieuwe problemen weet te brengen.

Vorige week de afsplitsing van een tweetal fractiegenoten. Nu weer haar opstelling tegenover de zzp’ers. Eerst nog iets over dat rapport. „PvdA-ers worden verplicht de straat op te gaan”, kopte de Volkskrant. Een kwart van hun werktijd moeten ze buiten de deur doorbrengen.

Wie controleert de prikklok om na te gaan of de PvdA-politici zich houden aan het handboek? Kunnen de sociaal-democratische volksvertegenwoordigers die vernieuwing allemaal wel aan? Daar heeft de commissie in ieder geval wel over nagedacht. Er komt namelijk een ‘hulplijn’ voor politici ‘die vast dreigen te lopen in een kwestie’.

Het is me wat allemaal.

Het in Friesland bekende en gewaardeerde PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi sloeg de spijker op de kop. Het probleem van de PvdA, zei zij, zit hem niet in de zichtbaarheid op straat. Het zit hem erin dat de Kamerleden van nu geen mensen zijn die midden in de samenleving staan. Mevrouw Jacobi werd onmiddellijk in haar opvatting bevestigd. De PvdA wil de vrijheid van die Zelfstandige Zonder Personeel inperken. Er zijn in ons land nu zo’n 800.000 van deze kleine zelfstandigen. Ze hebben geen verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Geen verzekering voor als ze ziek worden of geen werk hebben. Ze regelen hun zaken zelf. Het overgrote deel van hen heeft daar doelbewust voor gekozen.

De PvdA wil deze zzp’ers weer in dat verplichte collectieve regime terugbrengen. De adder onder het gras is hier dat men wil morrelen aan de huidige zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Om dat (voorlopig) geheim te houden heeft de coalitie besloten het rapport dat hier over in de maak is, over de Statenverkiezingen heen te tillen. Mooi dat dat is uitgelekt.

Het rapport Politiek van Waarde is direct in de ramsj verdwenen. Als de Partij van de Arbeid zich niet snel weet te herpakken blijft ze in crisis en kunnen de Statenverkiezingen zelfs tot het uiteenvallen van de coalitie leiden.

    • Hans Wiegel