Opinie

    • Frits Abrahams

Via de baarmoeder

De verbale zedenverruwing in de Tweede Kamer begint interessante vormen aan te nemen. Sommige kranten besteedden er gisteren merkwaardig genoeg niet of nauwelijks aandacht aan, hoewel daar in het debat over integratie dingen gezegd werden die er nooit eerder zijn gezegd. Laat ik beginnen met het onschuldigste, maar daarom niet minder verontrustende voorbeeld: mevrouw Carola Schouten van de ChristenUnie.

Zij riep tegen PVV’er Machiel de Graaf dat hij „dan ook ballen moet tonen en roepen dat hij die mensen het land uit wil hebben. Maar dat durft hij niet.” Ballen tonen bij de CU! Mijn wereld stortte bijna in.

Wat moeten kuise mannen als Arie Slob en zijn voorganger André Rouvoet hier wel niet van denken? Zou Slob het ook weleens in een fractievergadering door Carola krijgen toegevoegd: „Arie, waar zijn je ballen?” En zou Slob dan ijzig terugmeppen: „Hou je bek, kutwijf”?

Het zijn mogelijkheden waar je niet aan moet denken. Is dan niets meer veilig en heilig in de Tweede Kamer, zelfs niet bij een partij die haar politieke overtuiging „fundeert op de Bijbel en het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God”?

Een andere vraag die hier opdoemt: moet je wel ballen hébben om te kunnen uitroepen dat moslims het land uit moeten? Schouten zal het zo niet bedoelen, maar ze suggereert bijna dat het hier om een moedige uitspraak gaat. Dat lijkt me te veel eer voor dat roeptoetertje van Wilders; de baas had hem vooruitgestuurd omdat hijzelf al genoeg juridische sores aan zijn hoofd had door allerlei bedenkelijke uitspraken.

Dus mocht nu De Graaf de gedachten verwoorden die Wilders en Bosma aan de borreltafel met elkaar plegen te wisselen. Gedachten over „de Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur die via immigratie en de baarmoeder om zeep worden geholpen”, over „moslims die op onze kosten Nederland tot hun eigen huis verbouwen, met al die moskeeën” (die daarom dicht moeten) en over de PvdA, die dan wel nog net geen antisemitische partij kan worden genoemd, „maar het lijkt er wel op dat ze steeds meer tegemoet willen komen aan de antisemitische opvattingen van hun moslimkiezers”.

PvdA-Kamerlid Vermeij vroeg verontwaardigd aan De Graaf of hij afstand van zijn uitlatingen wilde nemen. Ik zou het tegenovergestelde hebben gevraagd: „Heeft u nog meer van die opvattingen, meneer De Graaf? Ik krijg graag een zo volledig mogelijk beeld van het gedachtengoed van uw partij. Dit ook om te voorkomen dat uw kiezers en de politieke partijen die straks toch weer met u willen samenwerken, later zeggen: ‘Ik heb het niet geweten’.”

Kamer-ondervoorzitter Arib noemde het debat over integratie „een dieptepunt”. Zij wil de gang van zaken tijdens het debat in het presidium van de Tweede Kamer behandelen. Niet doen! Wilders zal ervan smullen, hij staat nu al te kermen voor de camera van PowNews.

Laat de PVV rustig verder afzinken, tot in de diepste krochten van haar vreemdelingenhaat. Laat ze de vrijheid waarnaar ze hun partij vernoemd hebben steeds meer verkwanselen, te beginnen met de godsdienstvrijheid. Weg met de Koran, weg met de islam, weg met de Marokkanen, weg met de asielzoekers – laat het ze roepen. Geef ze niet de kans het tegengewerkte slachtoffer uit te hangen, maar tart ze om steeds een stap verder te doen naar het eindpunt van hun opvattingen. Hoe eerder dat in zicht komt, hoe beter.

    • Frits Abrahams