Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Duurzaamheid

Rotterdam neemt maatregelen tegen luchtvervuiling

2012. Een zeppelin vliegt boven Rotterdam om metingen te verrichten waarmee de relatie tussen luchtkwaliteit en het klimaat kan worden onderzocht.
2012. Een zeppelin vliegt boven Rotterdam om metingen te verrichten waarmee de relatie tussen luchtkwaliteit en het klimaat kan worden onderzocht. Foto ANP/Robin Utrecht

Rotterdam neemt vergaande maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het gemeentebestuur wil onder meer de milieuzone uitbreiden, zodat de meest vervuilende voertuigen een groot deel van de stad niet meer in mogen.

De uitstoot van roet moet drastisch omlaag. Aangezien het verkeer in Rotterdam voor vijftig procent verantwoordelijk is voor de uitstoot ervan, worden de meest vervuilende auto’s uit de stad geweerd. Ook bestelauto’s worden aangepakt. Om elektrisch rijden te stimuleren, moeten er meer laadpalen komen. De fiets krijgt meer prioriteit in het stadsverkeer.

De gemeente wil volgend jaar samen met inwoners, het bedrijfsleven en milieuorganisaties een pakket maatregelen vaststellen. De plannen moeten er onder meer voor zorgen dat de uitstoot van roet met 40 procent wordt verminderd. Om alle doelen te halen is 11,7 miljoen euro vrijgemaakt.

In gebieden met meer luchtvervuiling, vooral door autoverkeer, is het risico groter dat kinderen met een laag gewicht geboren worden en het risico op astma en kortademigheid groter, bleek vorig jaar uit Europees onderzoek. Dezelfde onderzoekers constateerden eind 2013 dat langdurige blootstelling aan fijnstof de kans verhoogt op vroegtijdig overlijden, zelfs bij concentraties beneden de officiële Europese norm.