Korting bijstand levert meeste banen op

Kun je met minder lasten op arbeid banen creëren? En wat is daarbij het meest doeltreffend? Het Centraal Planbureau formuleerde gisteren een begin van een antwoord bij de presentatie van een nieuw rekenmodel.

Het goede nieuws is: ja, het kan! Drie voorbeelden. Een fiscale stimulans van 4 miljard euro kan op termijn 38.000 banen opleveren. Het gaat dan vooral om het werken van jonge moeders te stimuleren.

Banen scheppen via de inkomstenbelasting is aanzienlijk kostbaarder. Verlaging van het tarief in de derde schijf (nu 42 procent) van 1,5 miljard, levert ‘slechts’ 4.000 banen op.

De meest efficiënte banenmachine? Bij een bezuiniging van een half miljard op de Bijstand zullen 40.000 werklozen kiezen voor een baan. Olie op het vuur van het debat over belastinghervorming tussen links en rechts.