Actief samenwerken en meer aandacht voor educatie

De tien Nederlandse symfonieorkesten presenteren vanmiddag hun rapport Orkesten van nu, van waarde voor de toekomst. Het is voor het eerst dat zij op deze manier samenwerken. Het rapport staat los van de eigen toekomstplannen. De orkesten zijn optimistisch: bezoekersaantallen groeiden in vijf jaar met 4 procent tot ruim 1,5 miljoen, deels buiten de concertzaal – dat aandeel steeg met 20 procent tot 11 procent. De hoop is dat de subsidiegever ook breder gaat wegen (maatschappelijk belang, bereik nieuw publiek), en niet uitgaat van bezoekcijfers en opbrengsten alleen. De orkesten onderstrepen naast het belang van onderscheidende profielen het nut van intensievere samenwerking. Ze willen ook dat zalen hun regionale orkest steunen met aanvullende, niet concurrerende programmering. Ook moet er meer aandacht komen voor muziek in basisonderwijs en daarbuiten. (NRC)