Het nieuws van vrijdag 28 november 2014

Griezelen en feesten met Europese rituele tradities

Op Ameland beginnen op 4 december om vijf uur ’s middags de kerkklokken te luiden en gaat de straatverlichting uit. De sfeer is onheilspellend. Kinderen onder de 18 en vrouwen worden met stokken van straat gejaagd. Alle huizen moeten donker zijn, anders worden de ramen ingegooid door deze Sunneklazen: mannelijke eilanders die maandenlang in het diepste geheim aan hun kostuum hebben gewerkt. Ze zijn en blijven onherkenbaar voor iedereen, zelfs hun familie. Ze brullen door hun spreekbuizen. Deze traditie lijkt volgens volkenkundigen, antropologen en etnologen een overblijfsel van een archaïsche inwijdingsrite. Op Terschelling gaat het er minder woest aan toe. Daar heten de verklede mannen Sunderums. Zij komen ’s avonds bij de mensen thuis, al weet ook daar niemand wie wie is. Dit lijkt een overblijfsel van vroegere midwinterfeesten. Op 4, 5 en 6 december vinden op Ameland en Terschelling deze geheimzinnige rituelen plaats. Buitenstaanders zijn die dagen niet welkom. Vanmiddag om 17u wordt in galerie ‘Gemak’ in Den Haag een expositie geopend waarbij fotograaf Friso Spoelstra zijn boek ‘Devils and Angels, Ritual Feasts in Europe’ zal presenteren. Dit boek geeft zijn jarenlange zoektocht naar tradities en rituelen in Europa weer. De traditie van Sunneklazen en Sunderums wordt door Europa heen teruggevonden in verschillende vergelijkbare rituelen. Ook andere tradities en gebruiken zijn vertegenwoordigd. Hieronder een aantal foto's uit het boek.