Kamer wil uitleg over privacy scholieren

De Tweede Kamer wil uitleg van staatssecretaris Dekker van Onderwijs (VVD) over basisscholen die privégegevens van scholieren zouden hebben doorgegeven aan uitgevers van lesmateriaal. Meerdere fracties vroegen Dekker gisteren om een reactie op een rapport waaruit dat blijkt. De fracties willen dat Dekker uitlegt waarom hij de Kamer niet heeft geïnformeerd. Volgens de woordvoerder van Dekker zijn de uitkomsten van het verkennende onderzoek meegenomen in een brief die eind mei naar de kamer is gestuurd. Het rapport zou bovendien al geruime tijd openbaar zijn.

    • NRC