Kamer wil weten hoe vies lucht in vliegtuigen nu eigenlijk is

Staatssecretaris Mansveld belooft meer informatie vrij te geven over de kwaliteit van de lucht in vliegtuigen.

Het kabinet zal de Tweede Kamer meer informatie geven over de kwaliteit van lucht in vliegtuigen. Ook tot nu toe vertrouwelijke informatie wordt openbaar.

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) zegde dit gisteren toe, nu er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat giftige stoffen, afkomstig uit de smeerolie van vliegtuigmotoren, terechtkomen in de cabine en cockpit. Die kunnen mogelijk de gezondheid van vliegtuigpersoneel en ‘frequent flyers’ schaden.

Mansveld zei dat de Kamer vooral informatie zal krijgen over zogeheten fume-events, waarbij vervuilde lucht in korte tijd de vliegtuigcabine binnen wordt geblazen. Die informatie is nu nog vertrouwelijk. Ze maakt deel uit van incidenten tijdens vluchten die vliegmaatschappijen melden aan de Luchtvaartinspectie.

Volledige lijst met incidenten

Mansveld deed haar toezegging tijdens het reguliere overleg over de luchtvaart met de Tweede Kamer. PvdA en D66 stelden vragen naar aanleiding van een artikel, gisteren op NRCQ, over de vertrouwelijkheid van informatie over luchtvaartincidenten. De informatie valt niet onder Wet Openbaarheid van Bestuur, in tegenstelling tot in andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

D66 vroeg Mansveld of zij een volledige, geanonimiseerde lijst met beschrijvingen van alle luchtvaartincidenten wil vrijgeven. Daarbij is de informatie niet te herleiden tot specifieke vluchten van luchtvaartmaatschappijen. Dat weigerde Mansveld.

„Om een maximaal aantal goede en bruikbare meldingen van de luchtvaartindustrie te krijgen, blijft vertrouwelijkheid van de gegevens noodzakelijk”, zei ze. „Anders kan er vrees voor reputatieschade ontstaan.”

PvdA-Kamerlid Henk Leenders wees Mansveld op de verschil in manieren waarop lidstaten van de Europese Unie omgaan met informatie over luchtvaartincidenten. Mansveld zei te verwachten dat die verschillen zullen verdwijnen. Volgens haar komt er binnenkort een Europese verordening. Die verplicht lidstaten op dezelfde manier om allemaal te gaan met de vertrouwelijke gegevens over luchtvaartincidenten.

Metingen

Op aandringen van D66 zegde Mansveld toe dat zij de Kamer actiever zal informeren over internationaal onderzoek naar de luchtkwaliteit in vliegtuigen. De Europese luchtvaartorganisatie EASA gaat in vliegtuigcabines de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht te laten meten. Vergelijkbare metingen van TNO vorig jaar in Nederlandse KLM-toestellen oogstten kritiek. Het was onduidelijk of ze precies en uitgebreid genoeg waren om ook zeldzame incidenten op te pikken.

    • Sander Voormolen
    • Kees Versteegh