Engelse bus rijdt op mensenpoep

De bus die dagelijks tussen Bristol en Bristol Airport rijdt, gebruikt sinds eind november biogas, dat afkomstig is van de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het zou de eerste Engelse bus zijn die voedselafval en menselijke fecaliën als brandstof gebruikt, zo meldt een recent persbericht van GENeco, het recycling- en energiebedrijf dat de zuiveringsinstallatie beheert. Per jaar verzamelt GENeco 75 miljoen kubieke meter rioolafval en 35.000 ton voedselresten afkomstig uit huishoudens, supermarkten en van voedselproducenten.

Door middel van anaërobische vergisting (zonder zuurstof) ontstaat jaarlijks 17 miljoen kubieke meter biomethaan, dat na vermenging met aardgas in het lokale aardgasnet verdwijnt. Maar sinds kort gaat een deel van dit gas dienen als brandstof voor de Bio Bus van de Bath Bus Company.

Als vijf mensen een jaar lang naar het toilet gaan kan de bus met het door hen geproduceerde methaangas 300 km afleggen, zo is becijferd. Om deze rekensom te visualiseren heeft het busbedrijf op de zijkant van de Bio Bus vijf mensen geportretteerd die met blote billen op wc-potten zitten. De boodschap is duidelijk: voor de inwoners van Bristol heeft de dagelijkse stoelgang vanaf nu ook een maatschappelijke betekenis.

    • Rijkert Knoppers