Brieven

Geen abonnement huisarts

Zorg is de grootste, ook stijgende kostenpost op de Rijksbegroting. De meeste kosten worden gemaakt in het ziekenhuis, de zogenoemde tweedelijnzorg. Eerstelijnzorg is goedkoper en zorg moet daar dan ook zoveel mogelijk plaatsvinden. In 2015 gaan zorgverzekeraars echter negen types verrichtingen anders vergoeden. Iedere huisarts krijgt dan een vaste opslag op zijn abonnementstarief voor elke ingeschreven patiënt, of die wordt behandeld of niet. Dat stimuleert niet. Dit geldt voor het inbrengen van een spiraaltje, wat in het ziekenhuis het tienvoudige kost. Een andere verrichting die hieronder valt, is de nazorg van patiënten van een collega-huisarts na een operatie in het ziekenhuis. Dit spaart ligdagen in het ziekenhuis.

Volgens de voorzitter van de zorgverzekeraars, André Rouvoet, is de hervorming gericht tegen perverse prikkels. In deze gevallen is daar geen sprake van: een spiraal wordt ingebracht op verzoek van de patiënte, niet omdat de huisarts zijn omzet wil verhogen. De nazorg van een patiënt kan alleen plaatsvinden op verzoek van het ziekenhuis. Er is dus geen sprake van perverse prikkels. Afschaffen dus! In 2015 zal de zorg worden hervormd om de zorg betaalbaar te houden, hierin speelt de huisarts een belangrijke rolt. Om dit te laten slagen moet het beleid hen wel stimuleren.

, huisarts

UNESCO-IHE

Deetman schaadt instituut

Voor de tweede maal in korte tijd zocht bestuursvoorzitter Deetman van Unesco-IHE de pers op. Eerst stelde hij voor om UNESCO-IHE in te lijven bij de TU Delft. Ik zie dit als een schot in eigen voet. Immers, UNESCO-IHE is het enige waterinstituut van UNESCO in de wereld. Dat siert Nederland, WATERland en Delft. Hoe kan een Bestuursvoorzitter z’n eigen instituut afschieten? Nu bevuilt de heer Deetman het waterinstituut verder door een boekje open te doen over misstanden met declaraties. Wat bezielt deze bestuurder die moet staan voor controle en rust om de honderden medewerkers en studenten hun werk te laten doen. Het wordt tijd om het functioneren van de heer Deetman en z’n kennelijke medestanders tegen het licht te houden. In hoeverre heeft NRC zich door publicatie over de declaraties voor het karretje laten spannen?

Henk van Schaik

Melatonine

Middel niet schadelijk

Met verbazing lazen wij het artikel ‘Geen melatonine voor kind dat moeilijk in slaap valt’ (NRC, 22 nov.). Natuurlijk moet je niet zomaar, zonder tussenkomst van een arts, melatonine aan kinderen geven. Eerst moet de oorzaak van de slaapproblemen vast worden gesteld, want vaak is medicatie niet nodig. Maar het beeld dat melatonine bij kinderen niet werkt en zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn, willen wij graag ontkrachten. Er zijn meerdere studies verschenen waarin bij kinderen het effect van melatonine, mits goed geïndiceerd, getimed en gedoseerd, onomstotelijk is vastgesteld. Schadelijke gevolgen zijn nog nooit gemeld.

Binnenkort zal er ook een Europese richtlijn verschijnen over het gebruik bij kinderen. We moeten hen niet aanleren dat de oplossing voor slaapproblemen alleen in medicatie ligt, maar als er geen andere opties zijn, is melatonine, mits goed voorgeschreven en begeleid, een veilige en effectieve optie.

Rob Pereira, kinderarts, Sigrid Pillen, kinderneuroloog, Kristiaan van der Heijden , universitair hoofddocent Pedagogische Wetenschappen

Correcties en aanvullingen

Mededingingsautoriteit

In Mag dat allemaal zo maar, zonder rechter? (25 nov., p. 8/9) staat de Nederlandse Mededingingsautoriteit genoemd. Die heet tegenwoordig Autoriteit Consument & Markt.

Gurlitt

In het commentaar De bom die Gurlitt achterliet (25 nov., p. 2) wordt de waarde van de kunstcollectie van Gurlitt geschat op 500 miljoen euro. De geschatte waarde is 50 miljoen euro.

Goud

Bij De helft van Nederlands goud ligt nu in Amsterdamse kluis (21 nov., p. 2) was de kop onjuist. In Amsterdam wordt nu 31 procent van het Nederlandse goud bewaard.

Thrashmetal

In ‘Niet bang zijn’ (NRC DeLUXE, 22 nov., p. 44) over Metallica wordt geschreven over de stroming ‘trashmetal’. De naam is ‘thrashmetal’.

    • Hans Gimbel
    • Henk van Schaik
    • Rob Pereira
    • Sigrid Pillen
    • Kristiaan van der Heijden