Bizar en horrorachtig

None

Op een dag doet Jeremy het nachtkastje van zijn nieuwe vlam Caleb open en ziet een batterij pillen staan. Dat er iets met Jeremy aan de hand is, weet de kijker dan al. De film begint met een montage van getroebleerde jeugdherinneringen, gesprekken met een psychiater en de suggestie dat er iets helemaal, en goed bloederig ook, is misgegaan. Truth gebruikt de seks en de romantiek voor een bijna horrorachtige karakterstudie van Calebs emotionele inzinking nadat is gebleken dat Jeremy niet is wie hij voorgaf te zijn. De film heeft een campy tintje wat het allemaal nog net dragelijk houdt, maar uiteindelijk is het een tamelijk bizarre film waarbij de verschillende genremomenten maar niet echt tot een geheel willen mixen. Dat er ook nog terloops onderwerpen als necrofilie en pedofilie worden aangestipt, maakt Truth tot een vervreemdende film.

    • Dana Linssen