Bittere strijd bij een eerbiedwaardige club

Erfgoedvereniging Heemschut weigert drie medewerkers een hoger pensioen. De strijd hierover kost pas écht geld.

Beschuldigingen van „gesjoemel” en een „leugenachtige opstelling”. Er zijn stevige discussies gaande bij de Bond Heemschut, de doorgaans eerbiedwaardige erfgoedvereniging die met zesduizend particuliere leden strijdt voor het behoud van monumenten en tegen de ‘verrommeling’ van het landschap.

Directie en bestuur zijn verwikkeld in een fel, langdurig en kostbaar juridisch gevecht over een uitkering aan drie gepensioneerden. Heemschut is inmiddels naar schatting 80.000 euro kwijt aan de strijd met drie oud-medewerkers. Zij menen recht te hebben op indexatie van hun pensioen.

Tachtig mille – „Dat is ongeveer vier keer zo veel als Heemschut had hoeven uitgeven als wij waren uitbetaald”, zegt Jaap Kamerling (68), een van de gepensioneerden en nog steeds (vrijwillig) secretaris van de afdeling Amsterdam van Heemschut. „Heemschut heeft ongelofelijk dom gehandeld.” De drie hebben respectievelijk dertig, zestien en twaalf jaar bij Heemschut gewerkt.

Heemschut lijdt ook reputatieschade. Dat komt volgens het bestuur door de „hoogst kwalijke situatie” dat de vereniging ervan wordt beschuldigd in dossiers verklaringen ten gunste van de gepensioneerden te hebben weggelaten en delen uit één verklaring zelfs met Typex te hebben gewist.

„Vreemd”, zegt de man die de verklaring schreef, voormalig Heemschut-directeur Henk Jan Derksen. De advocaat van de drie gepensioneerden rept van „valsheid in geschrifte”.

Integriteitsnormen

Op een bestuursvergadering twee maanden geleden noemde het bestuur eventueel gesjoemel „onaanvaardbaar” en „onverenigbaar met de hoge integriteitsnormen” van Heemschut. Maar nader feitenonderzoek bleef achterwege. Dat zou „vrijwel zeker geen duidelijkheid omtrent die toedracht” opleveren en bovendien „onevenredig veel (negatieve) effecten” genereren zoals „spanningen, controverses, negatieve energie”.

De gepensioneerden strijden al tien jaar tegen de opvatting van Heemschut dat zij geen recht hebben op indexatie van hun pensioen omdat een collectief pensioencontract uit 1990 in 2000 zou zijn opgezegd. Nieuwe medewerkers van Heemschut betaalden voortaan geen premie meer voor een depot waaruit indexatie werd betaald. „Contractbreuk”, oordelen de gepensioneerden.

Want uit stukken van verzekeraar Delta Lloyd zou blijken dat de verzekering in 2000 wél was verlengd, en dat de toenmalige directeur van Heemschut daarover een handgeschreven verklaring had opgesteld. Tot „ontsteltenis” van Joseeph van der Haagen, een van de drie gepensioneerden, ontdekte de directeur dat hierin „een zin helemaal wit gemaakt” was die stelde dat de pensioenregeling wordt „verlengd tegen nw. condities”. Ook onzichtbaar zijn ineens de woorden „evt. indexering afkopen/overdragen!”

Heemschut stelde onlangs voor de zaak te schikken, nadat een rechter had bepaald dat de gepensioneerden – onder voorwaarden – recht hebben op indexatie van hun pensioen. „Voor een acceptabele afwikkeling van deze kwestie”, stelt voorzitter Pieter-Matthijs Gijsbers. De drie zouden samen 15.000 euro krijgen, aanvankelijk met de bepaling dat zij daarover moesten zwijgen. Maar zwijgen willen ze niet. Bovendien zijn de drie het niet eens met de hoogte van het bedrag. Ze willen 10.000 euro méér, voor advocaatkosten en „smartengeld”. Heemschut liet, nadat de drie het aanbod hadden geweigerd, weten de zaak als afgedaan te beschouwen.

Verzetservaring

De gepensioneerden willen nu genoegdoening. Hun advocaat schreef een brief: „Door halsstarrig en tegen beter weten in en in strijd met de waarheid te blijven ontkennen dat cliënten recht hebben op indexering, zij het dan onder voorwaarden, zijn cliënten nodeloos op kosten gejaagd. Daarnaast voelen cliënten zich onheus door hun voormalige werkgeefster bejegend door de vaak leugenachtige opstelling, verdachtmakingen en ontkenningen aan hun adres. Ze voelen zich geschoffeerd, en voelen zich slachtoffers en geen daders.”

Aan opgeven denken ze niet. Jaap Kamerling: „Wij hebben altijd gewerkt voor een veredelde actiegroep. Wij hebben voldoende verzetservaring om deze gerechtvaardigde strijd voort te zetten.”

Joseeph van der Haagen: „Heemschut heeft 80.000 euro in het putje gegooid. Allemaal geld van leden.”

Het bestuur van Heemschut bespreekt de kwestie vandaag. Vrijdag is er een extra ledenvergadering.

Voorzitter Gijsbers wil niet ingaan op vragen van de krant. „Een zorgvuldige, oplossingsgerichte discussie over de ‘pensioenkwestie’ behoort, gezien de vertrouwelijkheid van het onderwerp en de privacy van de betrokken personen, plaats te vinden binnen het bestuur. Niet in de pers of andere media”, schrijft hij.