Minder misdadigers na straf in herhaling vervallen

Het aantal misdadigers dat na hun straf opnieuw in de fout gaat, is de eerste jaren van deze eeuw gedaald. Maar of dat volledig is toe te schrijven aan het beleid van de overheid, is moeilijk aan te tonen. Dat rapporteert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Van de volwassenen die in 2010 uit de gevangenis of een andere inrichting werden vrijgelaten, kwam 47,3 procent binnen twee jaar weer in aanraking met justitie na een misdrijf. Van de mensen die in 2002 vrijkwamen, was dat 56,6 procent. (Novum)