Wat wordt er aan de vogelgriep gedaan?

Foto ANP

De komende weken bestaat Nederland uit vier regio’s (voor iedereen die iets met kippen te maken heeft dan). Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken deelt Nederland namelijk op in vier pluimveeregio’s en tussen die regio’s worden de contacten tot een minimum beperkt.

1 Hoe zijn de regio’s ingedeeld?

De twee meest pluimveerijke gebieden vallen elk in een andere regio. Er is een westelijke regio (met Ter Aar en Hekendorp, waar de vogelgriep is vastgesteld), de Gelderse Vallei (omgeving Barneveld), het zuidoosten (de Peel en omgeving) en het noorden en oosten (met de getroffen bedrijven in Kamperveen).

2 Wat zijn nu de regels?

Het verplaatsen van pluimvee brengt het grootste risico op verspreiding met zich mee, daarom mag er tussen de verschillende regio’s in principe geen pluimveetransport plaatsvinden.
Bij noodzakelijke transporten mag slechts één pluimveebedrijf worden bezocht, waarna de transportwagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. De ophokplicht blijft voor pluimvee in heel Nederland in stand.

Ook blijft er een jachtverbod op alle dieren en blijft het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte van kracht. Dijksma stelde verder in haar brief aan de Kamer dat het „niet wenselijk is” dat er nieuw pluimvee wordt aangevoerd naar de bedrijven en dat de maatregelen waarschijnlijk 21 dagen duren.

3 Worden de pluimveehouders gecompenseerd?

Bij haar toelichting op de maatregelen vertelde Dijksma dat de door vogelgriep getroffen bedrijven een beroep kunnen doen op het Diergezondheidsfonds dat is ingesteld door de overheid en de sector. Maar de staatssecretaris benadrukte dat getroffen pluimveehouders niet alle schade vergoed zullen krijgen. Als bedrijven (preventief) geruimd worden, krijgen zij de dagwaarde van hun dieren vergoed door het fonds.

Volgens LTO Nederland, de brancheorganisatie voor land- en tuinbouw, kan de sector een bedrag van 30 miljoen euro opbrengen. Daarna zal de overheid bij moeten springen, mocht de situatie verder uit de hand lopen, zoals gebeurde bij de grote uitbraak van vogelgriep in 2003 – toen werden 30 miljoen kippen geruimd (ter vergelijking: er zijn nu naar schatting 100 miljoen kippen in Nederland).

4 Zijn de pluimveehouders wel verzekerd?

Nee, de pluimveehouders kunnen zich niet tegen dit soort uitbraken verzekeren, laat een woordvoerder van LTO weten. Daarvoor zijn de risico’s te groot en zijn er de afgelopen jaren te veel grote crises geweest – denk aan de ‘gekkekoeienziekte’ (BSE) in 1997, en de varkenspest rond dezelfde periode. De mond- en klauwzeercrisis (MKZ) in 2001, blauwtong bij schapen in 2006 en Q-koorts in 2009.

    • Merlijn Kerkhof