Vergeten moedertaal blijft in brein

None
foto thinkstock

Een taal die mensen alleen in hun baby- en peutertijd leren, maar daarna vergeten, blijft verankerd in de hersenen. Dat blijkt uit MRI-onderzoek onder Canadese kinderen van 9 tot 17 jaar, dat in PNAS verscheen.

De eerste groep was als peuter uit China geadopteerd en had daarna nooit meer Chinees gehoord of gesproken. Deze kinderen kenden de taal niet meer. De tweede groep was in Canada geboren uit Chinese ouders en tweetalig Frans-Chinees opgegroeid. De derde groep had nooit Chinees geleerd.

In een MRI-scanner luisterden alle groepen naar Chinese klanken. In de hersenen van de eerste twee groepen werden dezelfde twee gebieden actief die een rol spelen bij het begrijpen van taal. Maar in de hersenen van de derde groep reageerde alleen een gebied dat niet-talige klanken verwerkt.

Verschillende hersengebieden, zo leggen de onderzoekers uit, zijn in aanleg geschikt voor specifieke vaardigheden, zoals bepaalde bewegingen, denktaken en taal. Maar veel van die vaardigheden moeten zich ontwikkelen door ervaringen. Dat gebeurt tijdens een beperkte periode van gevoeligheid. Voor het begrijpen van de moedertaal ligt die gevoeligheid in de eerste drie levensjaren. De neurale netwerken die daarbij gevormd worden, blijven bestaan, ook als ze niet worden gebruikt.

    • NRC