Vrouwen en mannen zwijgen verschillend

Als mensen zwijgen tijdens een conflict met hun partner, kan dat twee vormen aannemen. De eerste vorm is dat iemand stilvalt, weigert ergens over te praten en zijn partner ontwijkt. Die partner gaat dan juist steeds meer vragen stellen en wordt steeds bozer – een klassiek ruziepatroon. Bij de tweede vorm zwijgt juist degene die een probleem heeft: die wil wel dat het probleem besproken wordt, maar verwacht dat haar partner ‘gedachten leest’ en spontaan het initiatief neemt. Mannen zwijgen vaker op de eerste en vrouwen vaker op de tweede manier tijdens een echtelijk conflict, beschrijven Texaanse psychologen in een artikel dat online verscheen in Psychological Assessment (17 november). Beide vormen van zwijgen lijken improductief.

    • NRC