Wie nerveus is, vindt een ander eerder bot

Een klagende klant die luid zucht terwijl het personeel zijn probleem bespreekt, of een collega die de allerlaatste koffie alleen opdrinkt – de een vindt zoiets heel onbeleefd, de ander niet. Sommige mensen zien structureel sneller botheid in andermans gedrag dan anderen, laten ook Amerikaanse psychologen zien in een onderzoek onder ruim 700 studenten (International Journal of Stress Management). Naarmate die nerveuzer waren, minder open-minded, bozer en ze snel negatieve emoties ervoeren, vonden ze ambigu gedrag van anderen eerder bot. Tot verrassing van de onderzoekers gold dat ook voor mensen die snel positieve emoties ervaren.