Hulporganisaties hebben kritiek op verdeling geld ‘rampengiro’

Verdeelsleutel van geld voor rampen houdt volgens intern rapport te weinig rekening met de expertise van organisaties.

Het geld dat burgers storten op ‘rampengiro’ 555 gaat niet altijd naar de juiste organisaties. Dat blijkt uit een intern rapport van de Samenwerkende Hulporganisaties, de stichting achter het gironummer. De commissie schrijft dat het bestuur van de SHO niet goed functioneert en dat de directeuren van de deelnemende hulporganisaties te veel „hechten aan de profilering van de eigen organisatie”. Een woordvoerder van de SHO heeft het rapport desgevraagd met deze krant gedeeld, nadat eerder de journalistieke website De Correspondent het nieuws naar buiten bracht.

Het rapport komt aan de vooravond voor de nationale actieweek voor de strijd tegen ebola. Er is al ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor de bestrijding van ebola en de hulp aan slachtoffers. Volgende week zullen in het hele land acties worden gehouden. Vrijdagavond staat een grote televisieactie op de planning.

De Samenwerkende Hulporganisaties bestaan uit tien hulpclubs, die een bedrag krijgen dat volgens een vaste verdeelsleutel is vastgesteld. Van het geld dat voor de ebola-actie binnenkomt, gaat bijna 20 procent naar het Rode Kruis en minder dan 2 procent naar de organisatie World Vision. In het rapport wordt de verdeling van de gelden bekritiseerd.

In 2013 bijvoorbeeld werd er een inzamelingsactie voor slachtoffers van de oorlog in Syrië gehouden. Het Rode Kruis, Unicef en de Stichting Vluchteling waren de enige organisaties die toen al aanwezig waren in Syrië. Ze hadden er een netwerk en organisatiestructuren, maar kregen 40 procent van het ingezamelde geld. Het overige geld ging naar groepen met weinig of geen ervaring in het rampgebied.

De directeuren van de hulporganisaties slagen er niet in om een goede discussie te voeren over deze verschillen, staat in het rapport: „Een inhoudelijke discussie over ieders kwaliteiten en bijdragen aan het geheel wordt feitelijk uit de weg gegaan.”