‘Henk Krol scoort een aanwezigheidspercentage van 100 procent’

Dat zei Henk Krol van 50PLUS zelf tegen nu.nl

illustratie Martien ter Veen
illustratie Martien ter Veen

De aanleiding

Sommige Kamerleden vinden het „heel erg leuk” om Henk Krol onderuit te halen door narigheid over hem te verspreiden. Dat zei Krol, Tweede Kamerfractievoorzitter van ouderenpartij 50PLUS, in een interview op nu.nl. Krols uitleg: „Als ik [...] zie dat er mensen zijn die vanuit de Kamer twitteren dat ik ergens niet bij aanwezig ben, terwijl ik een van de Kamerleden ben met een aanwezigheidspercentage van 100 procent, dan spelen er toch echt andere belangen.”

We checken of Henk Krol inderdaad op alle vergaderdagen aanwezig was.

Waar is het op gebaseerd?

Eerst gaan we kijken welke tweets Krol eigenlijk bedoelt. We vonden er twee die verstuurd zijn vanuit de Kamer: de eerste is van Ton Elias. Op 30 oktober tweette de VVD’er: „Henk Krol weer niet aanwezig, nu afwezig bij behandeling begroting Infra. [...]”

De tweede tweet dateert van 5 november en is afkomstig van Madeleine van Toorenburg (CDA). Zij begint echter niet zelf over Krol, maar beantwoordt een vraag van een volger. We achten het onwaarschijnlijk dat haar bericht bedoeld was om Krol „onderuit te halen” en laten deze tweet daarom buiten beschouwing.

En, klopt het?

De aanwezigheid van Kamerleden wordt bijgehouden op de zogeheten tekenlijsten. Dit zijn – de naam zegt het al – lijsten waarop ieder Kamerlid aan het begin van een vergaderdag zijn handtekening hoort te zetten. Anders dan het Europees Parlement houdt de Tweede Kamer de aanwezigheidspercentages niet per Kamerlid bij. Wél staat er van iedere plenaire vergadering een verslag online met daarin de namen van de aanwezige Kamerleden.

Wie erachter wil komen hoe vaak Krol bij debatten aanwezig was, moet dus de verslagen turven. Toevallig hebben Daan Marselis en Jaap Meijers vorig jaar voor deze krant een zogeheten scraper gemaakt, waarmee ze die data snel kunnen analyseren. (Marselis en Meijers onderzochten de periode van 1994 tot en met zomer 2013. Aangezien Krol tussen 4 oktober 2013 en 10 september 2014 niet in het parlement zat, was het een kleine moeite om de resterende vergaderingen handmatig te turven.)

Krol was – afgaande op de tekenlijsten – in zijn periode als Tweede Kamerlid op 102 van in totaal 103 vergaderdagen aanwezig. Voor de duidelijkheid: het gaat hier over de zogenaamde ‘plenaire debatten’ in de grote zaal van de Kamer, niet over de talloze commissievergaderingen die er óók zijn en die altijd maar door een groepje Kamerleden worden bijgewoond.

Alleen op 31 januari 2013 ontbreekt Krols naam op de presentielijst; die donderdag was hij vergeten zich te registreren, zo legt hij uit. Dat klopt: op de cameraopnames van dat debat (debatgemist.tweedekamer.nl) verschijnt Krol meermaals duidelijk herkenbaar in beeld.

Dus de tweet die Elias op 30 oktober vanuit de Kamer verstuurde, was onzin?

Nee, Elias had gelijk. Krol was er inderdaad niet bij toen de Tweede Kamer de begroting Infrastructuur en Milieu behandelde. De vergaderdag duurde van 10.40 uur tot 00.50 uur. Het debat over de Infrastructuur was om 19.00 uur afgelopen, Krol kwam pas daarna. Hij had op die dag andere afspraken, zo laat hij weten, en kon zich niet „in tweeën delen”. Krol benadrukt dat hij het als eenmansfractie uitzonderlijk druk heeft.

Conclusie

Henk Krol was in zijn periode als Kamerlid op iedere vergaderdag – in ieder geval éven – aanwezig. Dat betekent niet dat hij ieder debat van begin tot eind heeft uitgezeten; zo was hij op 30 oktober niet bij het debat over de begroting van de infrastructuur. Het aanwezigheidspercentage heeft echter betrekking op de tekenlijst, en die zegt slechts iets over de vraag of Kamerleden tijdens een bepaalde vergadering minstens even in de plenaire zaal hebben gezeten. Dat was bij Krol iedere keer het geval. We beoordelen de stelling daarom als waar.