Aantal verenigingsleden daalt

Foto anp

Het ledental van de bij sportkoepel NOC*NSF aangesloten sportbonden is, voor het eerst in tien jaar, gedaald. In 2013 hadden de sportbonden tezamen zo’n 4,8 miljoen leden, bijna 64.000 minder dan het jaar ervoor. Hoewel de daling deels veroorzaakt is door een strengere ledenregistratie, is er wel degelijk een trendbreuk. „We verwachten dat deze daling zich de komende jaren doorzet”, aldus Richard Kaper, hoofd sportparticipatie bij NOC*NSF. „Mensen sporten meer, maar sluiten zich minder vaak aan bij een vereniging.” Dat geldt ook voor hardlopen, zwemmen en fietsen.

Bij de tennisbond vallen de grootste klappen, wel blijft tennis nog de tweede sport met zo’n 625.000 leden. In 2009 had de tennisbond KNLTB nog ruim 697.000 leden. En de krimp zet door, verwacht de tennisbond: dit jaar met zo’n 22.000 leden.

Er zijn ook sporten die in de lift zitten. De Nederlandse Frisbee Bond zag haar ledenaantallen met meer dan 40 procent toenemen, van 924 naar 1.304. Voetbalbond KNVB blijft met 1,2 miljoen leden met afstand de grootste sportbond van Nederland en kende net als voorgaande jaren een kleine toename. Golf is met bijna 400.000 leden de derde sport van Nederland, gevolgd door hockey met 241.000 leden. (NRC)