‘Integratie verloopt moeizaam’

De integratie van niet-westerse jongeren die in Nederland zijn geboren, wil maar niet vlotten. Onder meer op het gebied van onderwijs en werk lopen ze nog steeds achter op autochtone jongeren. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het jaarrapport integratie 2014. Vooral leerlingen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond volgen gemiddeld lagere opleidingen dan autochtone jongeren. Vergeleken met tien jaar eerder kiezen niet-westerse jongeren wel iets vaker dan voorheen voor een havo- of vwo-opleiding, zitten ze op hogere niveaus binnen het mbo en beginnen ze vaker een studie in het hoger onderwijs.

    • NRC