Hij laat de moraal graag aan de markt

None

Als Wageningse student zei René Leegte eens tegen zijn toenmalig vriendinnetje dat hij ooit wel staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking wilde worden. Zij lachte hem uit, hij maakte een einde aan de relatie.

VVD’er Leegte (46) ‘doet’ vandaag de begrotingsbehandelingen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij lacht bij de anekdote en zegt dat hij zulke ambities nu niet meer heeft. „Zo rond je veertigste krijg je, heel mooi, besef van wat je wel en niet kan. Ik zie bijvoorbeeld hoe Henk Kamp opereert. Dat is niet niks. Om bewindspersoon te zijn moet je veel skills hebben, het is nog eenzamer dan het werk als Kamerlid.”

In oktober 2010 kwam René Leegte voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij stond op plek 32 van de lijst, hoog genoeg om vrij zeker te zijn van een zetel nadat de VVD-bewindspersonen naar hun departementen zouden zijn vertrokken.

In de jaren negentig werkte Leegte als persoonlijk secretaris van toenmalig VVD-leider Frits Bolkestein. Daarna werkte hij bij de marketingafdeling van Unilever. „Bij Frits heb ik leren nadenken, bij Unilever heb ik leren werken. Plannen enzo. Schriftjes van toen bekijk ik nog steeds wel eens.”

Met Bolkestein voerde Leegte veel politiek-ideologische discussies. Over het ‘bezielend verband’ in de samenleving en wat daarin de richting van de VVD moest zijn. „Het gaat erom wat voor afspraken mensen maken over hoe ze met elkaar omgaan. Volgens mij kom je uiteindelijk uit op de Tien Geboden als onderlinge basis.” Maar, zegt hij ook, het is niet aan de overheid om die afspraken op te leggen.

Over ontwikkelingssamenwerking vindt Leegte bijvoorbeeld dat minister Lilianne Ploumen, de eerste minister die expliciet over handel én hulp gaat, nog te veel nadruk op hulp legt. Hij heeft de klassieke VVD-opvatting dat handel de weg naar ontwikkeling leidt: „Zonder handel woonden we nog in grotten en liepen we nog in berenvellen.”

Die instelling maakt politiek bedrijven ook makkelijk voor Leegte, ziet één van zijn natuurlijke tegenstanders in de Kamer, Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Hij hóéft de oplossing voor problemen als klimaatverandering niet te vinden: „René heeft de markt als oplossing. Dus hij staat lichter in het leven.”

Collega’s van andere partijen zijn positief over hem: hij is sympathiek en slim. Ook Van Tongeren vindt het „achter de schermen prettig samenwerken”. „Dat is lang niet bij alle Kamerleden van rechtse partijen het geval.”

René Leegte is „eigenzinnig en intellectueel geïnteresseerd”, zegt ook Jan Vos van coalitiegenoot PvdA. Neem de windmolens die op zee gaan komen; Leegte blijft volhouden dat ze verder uit de kust moeten. „Dan slaat hij zelf aan het rekenen wat de afstand uitmaakt.”

René Leegte houdt zich keurig aan de fractiediscipline. Maakte hij vroeger wel eens publicitaire foutjes – „schaf het KNMI af” – nu zegt hij niets over een akkefietje van laatst. Leegte was vicevoorzitter van de Kamercommissie voor Europese Zaken, maar werd toen een vacature ontstond geen voorzitter.

Collega’s van andere partijen vermoeden dat hij te pro-Europees zou zijn naar smaak van de VVD. Leegte laat zich niet verleiden tot commentaar. „Ik besef dat we hier in de schijnwerpers werken. We bewegen ons als egeltjes.”

    • Annemarie Kas