BEZOEKERSAANTALLEN De bezoekers komen wel

x

x

x

x

Met publiek trekken gaat het zo slecht nog niet. Musea en podia zagen in 2013 een stijgende lijn in het aantal bezoekers. Maar die stijging loopt niet altijd parallel met de stijging van de bezoekersinkomsten. Neem alleen al de musea. Door het succes van de Museumjaarkaart is de vergoeding die musea per bezoeker krijgen teruggelopen. Bij het Scheepvaartmuseum kwam de klap van de verwachte terugloop na een goed openingsjaar daardoor toch harder aan. Het aantal bezoekers was hoger dan begroot, maar door een lagere vergoeding bleven de bezoekersinkomsten toch met bijna vier ton achter op de begroting. De bezoekersinkomsten van alle instellingen zijn al met al fors gestegen met 22 miljoen euro. Alleen het Rijksmuseum is daarin al goed voor 13 miljoen en het eveneens heropende Stedelijk Museum voor 5,5 miljoen euro.

De consument blijft terughoudend met bestedingen. Oostpool had 10 procent meer bezoekers en klom richting zijn streven van 50.000 bezoekers per jaar, maar zag zijn inkomsten daaruit met slechts 1.000 euro stijgen. Oostpool waarschuwt dat „de groei werd gedempt door effecten van de economische crisis die zich voor het eerst ook echt voor het toneel deden gelden”. Vier musea, twee orkesten, de drie operagezelschappen en twee toneel- en twee dansgezelschappen zagen hun bezoekersinkomsten dalen.

Orkesten klagen dat jongere bezoekers de concertzaal niet kunnen vinden, maar tegelijkertijd zijn ze ook laagdrempeliger repertoire gaan ontwikkelen om meer bezoek te trekken. En niet zonder succes. „Het aantal uitverkochte concerten is toegenomen”, meldt Het Symfonie Orkest trots in zijn jaarverslag. Maar het zelfde orkest meldt ook dat „de recettes achtergebleven zijn op de begroting door een lagere prijzing van abonnementen.