Rotterdam naar rechter voor Wereldmuseum

De gemeente Rotterdam gaat naar de rechter om het mogelijk te maken een nieuwe raad van toezicht te benoemen bij het Wereldmuseum. Daarvoor moeten de statuten gewijzigd worden en dat kan niet zonder toestemming van de rechter. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Cultuurwethouder Adriaan Visser (D66) kwam er op 17 oktober achter dat het Wereldmuseum geen functionerende raad van toezicht meer heeft, toen hij een gesprek had over het omstreden beleid van het museum. De benoemingstermijnen bleken verstreken, bij twee leden mocht die niet meer verlengd worden en de derde had daar geen zin in. In tegenstelling tot wat zij dachten, bleken ze na inwinning van juridisch advies niet demissionair te mogen functioneren.

Inmiddels heeft de gemeente drie externen aangesteld om het college van burgemeester en wethouders en de directie bij te staan. Het is de bedoeling dat dit drietal ook als lid van de raad van toezicht wordt benoemd. Het gaat om Koos van der Steenhoven, George Brouwer en Harry Kramer.

Zij zullen ook een onderzoek naar de bedrijfsvoering van het Wereldmuseum doen. Die is omstreden, sinds directeur Stanley Bremer na een forse subsidiekorting aankondigde een deel van de collectie te verkopen. Vandaag vergadert raadscommissie cultuur over het Wereldmuseum.