Regering aanvaardde mogelijke dood gijzelnemers De Punt

De verwoeste trein bij het Drentse dorp De Punt na afloop van de bestorming van mariniers in 1977. Daarmee werd een einde gemaakt aan twee gijzelingsacties van Molukse jongeren. Foto ANP

De Nederlandse regering aanvaardde in 1977 de consequentie dat alle gijzelnemers waarschijnlijk zouden omkomen bij een inval in de trein bij De Punt. Dat schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een archiefonderzoek.

Het ministerie schrijft:

“Het bevoegd gezag en de politieke ambtsdragers waren zich ten volle bewust van de details van het bevrijdingsplan en de risico’s voor de gegijzelden, de mariniers en de gijzelnemers. Het doel van het plan was de bevrijding en bescherming van de gegijzelde passagiers in de trein. De consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden omkomen, werd aanvaard.”

Daarmee is er volgens onderzoek geen sprake geweest van ‘executie’ van de kapers. Daarnaast stelt men dat er sprake was van “zorgvuldig handelen”.

“In het archiefonderzoek naar de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977 zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit blijkt dat het besluit tot ingrijpen destijds onzorgvuldig, onvolledig of onjuist is geweest.”

Rob Tupan van de Molukse organisatie Buat reageert tegenover NRC “heel teleurgesteld” op het rapport.

“Wij horen niets nieuws. Er is alleen gekeken naar documenten van destijds en geen nieuw onderzoek gedaan. De Molukse gemeenschap is hier op geen enkele manier bij betrokken.”

Antis Maryanan van Stichting Aliansi Maluku (ALMA) roept op tot een parlementaire enquête “dan kunnen mensen onder ede worden gehoord en komt de onderste steen echt boven”.

Politieman: Van Agt gaf opdracht tot executies

Vorige maand bracht tv-programma EenVandaag op gezag van een politieman, die destijds was gestationeerd in het Drentse dorpje De Punt, naar buiten dat Dries van Agt destijds als minister van Justitie opdracht had gegeven tot de executie van de kapers.

De politieman zou een dag ervoor een telefoontje hebben gehad van zijn vader, als hoofd werkzaam bij de politiemeldkamer in het district Utrecht, waarin die vertelde dat de minister “vooral onder geen beding wilde dat het hoofd van de kapers en de enige vrouwelijke kaper levend de trein zouden verlaten.” De Utrechtse meldkamer zou hebben gecommuniceerd met een speciale politie-eenheid ter plaatse.

Gijzeling bij De Punt duurde drie weken

Op 23 mei 1977 werd bij De Punt de trein van Assen naar Groningen door Molukkers gekaapt. 54 mensen werden gegijzeld. Tegelijkertijd werden 105 leerlingen en vijf leraren gegijzeld in een school in Bovensmilde. Na drie weken besloot de regering tot een bevrijdingsactie bij de trein.

Overvliegende straaljagers leidden de kapers af, waarop de trein werd bestormd door mariniers. De gijzelnemers in de school gaven zich over. Uiteindelijk vielen tijdens de bestorming van de trein door mariniers acht doden: zes kapers en twee gijzelaars.

Het leger beëindigt de gijzeling bij De Punt:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0ApffIFUmw

Lees ook in NRC Handelsblad: ‘Uitschakelen. Niet doodschieten’ (€), een interview met Kees Kommer, officier van de precisieschutters bij De Punt

    • Nando Kasteleijn