Miljoenenboete voor ABN Amro in Vestia-zaak

ABN AMRO moet een boete van drie miljoen euro betalen omdat Fortis (dat is opgegaan in ABN) zijn klantdossiers niet op orde had bij het verkopen van derivaten aan Vestia. Dat meldt toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volgens de AFM hielden medewerkers van Fortis onvoldoende gegevens bij over de transacties met Vestia. Daardoor is niet vast te stellen of en in hoeverre Fortis de wet heeft overtreden.

Fortis had op een gegeven moment 1,97 miljard euro aan derivaten aan Vestia verkocht. In totaal bedroeg de derivatenportefeuille 22 miljard euro. De Zuid-Hollandse corperatie ging in 2011 bijna failliet door de derivaten die hadden moeten beschermen tegen een hogere rentestand. Omdat de rente daalde, moest Vestia geld bijstorten.

Banken en de andere coöperaties moesten er uiteindelijk aan te pas komen om de coöperatie overeind te houden.

Lees ook: Gaat Vestia andere corporaties opnieuw veel geld kosten? Wel als de rente zo laag blijft

Bij de beslissing om ABN AMRO als rechtsopvolger van Fortis voor deze overtreding te beboeten heeft de AFM meegewogen dat ABN AMRO de e-mailbox van de belangrijkste Vestia-contactpersoon binnen Fortis niet heeft bewaard.

Op de overtreding staat een boete met een basisbedrag van 2 miljoen euro. Maar de AFM heeft de boete verhoogd vanwege “de ernst van de overtreding” en “de verwijtbaarheid”.

De toezichthouder weegt zwaar mee dat er voor hoge bedragen rentederivaten zijn afgesloten, dat grotendeels zijn gefinancierd met publieke gelden en dat Fortis door haar bedrijfsinrichting het risico op overtredingen “kennelijk op de koop had toegenomen”.

ABN Amro stelt dat het “betreurt” dat de gegevens bij het toenmalige Fortis “niet voldoende zijn bijgehouden”.

Lees ook: Voormalig Vestia-directeur Erik Staal hoeft 3,5 miljoen niet terug te geven
    • NRC Q