VVD worstelt met mestplan PvdA’er Dijksma

De koe staat sinds gisteren in één rijtje met het belastingstelsel en de leaseauto: ‘vechtdossiers’ die illustreren hoe moeizaam de coalitie van VVD en PvdA functioneert. Gisteren kwam in de Tweede Kamer aan het licht dat de coalitiepartijen VVD en PvdA er maar niet in slagen het eens te worden over de toekomst van de melkveehouderij. Terwijl de Kamer op het punt stond te stemmen over de nieuwe melkveewet van staatssecretaris Dijksma (Landbouw, PvdA), vroeg de VVD onverhoeds om uitstel van de stemming.

En dat terwijl er haast bij is. De wet moet voor het kerstreces nog door de Eerste en Tweede Kamer. Anders kan Nederland niet aan Europese afspraken voldoen, en dat leidt ertoe dat boeren minder mest mogen uitrijden.

Opvallend is dat de VVD aan de kant van de boeren zegt te staan. Belangenorganisaties voor boeren zijn juist voorstander van strengere regels. Kamerlid Helma Lodders zei al dat het wetsvoorstel „zeer zwaar” ligt in haar fractie.

De nieuwe wet is nodig omdat volgend jaar de melkquota worden afgeschaft. Melkveehouders kunnen daardoor weer groeien, maar staatssecretaris Dijksma wil grenzen stellen met het oog op het milieu. Volgens haar wetsvoorstel mogen melkveehouders alleen uitbreiden als ze ook landbouwgrond verwerven om de mest te verwerken. De VVD vreest dat dit de groei van de sector te veel beperkt.

Dijksma stelde voor, ogenschijnlijk om de VVD mee te krijgen, de exacte invulling pas vast te leggen nadat de Kamer met de wet heeft ingestemd. Maar de VVD bleek gisteren bevreesd dat de staatssecretaris dan melkveehouders achteraf ‘ongewenste’ voorwaarden oplegt. Nu hebben de partijen een week om er uit te komen. Daarna staat de VVD weer voor de vraag: vertrouwen we deze PvdA’er?

    • Anne Vader