Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Aanpak jihadganger veel te therapeutisch

Trek lering uit de Koude Oorlog om IS te bestrijden. De aanpak nu is volstrekt apolitiek en veel te therapeutisch, vindt socioloog Shervin Nekuee. Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat tachtig procent van de Turkse jongeren het niet verkeerd vindt dat er door groeperingen uit naam van de jihad geweld wordt gebruikt tegen andersgelovigen

Illustratie Pavel Constantin

Trek lering uit de Koude Oorlog om IS te bestrijden. De aanpak nu is volstrekt apolitiek en veel te therapeutisch, vindt socioloog Shervin Nekuee.

Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat tachtig procent van de Turkse jongeren het niet verkeerd vindt dat er door groeperingen uit naam van de jihad geweld wordt gebruikt tegen andersgelovigen of niet-gelovigen. Opnieuw is minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) verrast en verontrust over grote sympathie voor jihadgangers onder de Nederlandse moslimjongeren, dit keer van Turkse afkomst. Het kan ook niet anders: het ratjetoe van tot nu toe aangekondigde maatregelen van Asscher en zijn collega’s tegen internationaal jihadisme geeft geen blijk van inzicht in de strijd tegen IS.

Er is een grote lacune in het denken en doen van de huidige politici, een generatie die groot is geworden na de Koude Oorlog. De wijsheid van de oude politieke elite over de samenhang tussen binnenlands en buitenlands beleid lijkt teloorgegaan. De generatie van destijds wist hoe ze de eigen waarden en idealen moest propageren. Men was doordrongen van de noodzaak om bondgenootschappen aan te gaan met partijen die dezelfde idealen nastreefden. Mede daardoor kon het uiteenvallen van de ideologische tegenhanger van het Westen worden bewerkstelligd: de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Het huidige plan van aanpak van de ministeries van Justitie en Sociale Zaken tegen het jihadisme in Nederland spreekt boekdelen. Geen van beide departementen heeft de nodige expertise, netwerken of professionele ervaring om de problematiek aan te pakken. Een perspectief ontbreekt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had erbij betrokken moeten worden; het gaat immers om een transnationaal politiek fenomeen dat zich niet laat begrenzen door ambtelijke waterscheidingen.

Lees verder in NRC Handelsblad: ‘Aanpak jihadganger veel te therapeutisch’ (€)