Verscherpt toezicht corporatie Vitaal Wonen na fraudezaak

Het vermogen van de corporatie is door procedures tegen de van fraude verdachte ex-directeur uitgekleed.

Woningcorporatie Vitaal Wonen in Limbricht in Limburg staat onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Aanleiding is de slechte financiële positie van de corporatie. Afgelopen jaar is bijna een miljoen euro uitgegeven aan forensische onderzoeken en juridische procedures tegen de inmiddels ontslagen directeur, Noël P.

P. wordt verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet het nieuwe bestuur van Vitaal Wonen zelf onderzoek doen en is een civiele procedure aangespannen tegen P. en zijn vader. Zij zouden de corporatie voor 1,3 miljoen euro hebben opgelicht, zo bleek uit de dagvaarding.

Vitaal Wonen is met 300 woningen een van de kleinste corporaties van het land. Door de hoge uitgaven aan onderzoek en processen is het vermogen van de corporatie uitgekleed. De corporatie heeft de huren verhoogd en onderhoud aan woningen uitgesteld. Vitaal Wonen wil begin 2016 fuseren met een grotere corporatie. Vóór die tijd moet Vitaal Wonen van CFV een herstelplan indienen waaruit blijkt dat de te vormen fusiecorporatie financieel gezond is. Ook moet Vitaal Wonen een alternatief plan maken voor het geval de fusie niet doorgaat. De corporatie moet CFV maandelijks inzage geven in de liquiditeitspositie. Op dit moment staan 11 corporaties onder verscherpt toezicht bij CFV.

Volgens het nieuwe bestuur gebruikte de ontslagen directeur de corporatie jarenlang ,,als vehikel [...] om zichzelf en anderen te verrijken en te laten fêteren” op een wijze „die de grenzen van het voorstelbare af en toe te buiten gaat”. De dagvaarding in de civiele procedure spreekt over vierhonderd gevallen van zelfverrijking. Zo richtte de directeur privé twee bedrijven op en liet hij Vitaal Wonen de kosten betalen. Een huis dat hij privé gekocht had, verkocht hij via via met tonnen winst door aan zijn corporatie.

P. werd vorig jaar ontslagen na een bericht in deze krant en onderzoek op verzoek van toenmalig minister Spies (CDA). Het nieuwe corporatiebestuur eist nu in een civiele procedure voor de rechtbank Maastricht dat de directeur 1,3 miljoen euro terugbetaalt.

    • Joep Dohmen