Een half miljard het water in

Foto Kees van de Veen

Een wiek van een windmolen verdwijnt in het IJsselmeer. In het Fries staat erop: „Het moet anders!!!” Het was een protest, gisteren op de Afsluitdijk, georganiseerd door Het Blauwe Hart, een groep natuurbeschermers waaronder It Fryske Gea en de Waddenvereniging. Ze zijn tegen plannen van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland om aan het IJsselmeer windmolens te plaatsen. De molens horen niet in een natuurgebied, zegt Het Blauwe Hart. Je kunt ze beter op verschillende locaties op land zetten, zegt woordvoerder Flos Fleischer. Dat adviseert ook een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig milieuminister Winsemius. Die optie is bovendien een half miljard goedkoper, zegt Fleischer.